İtalya’da sorgum önemli bir ürün haline geldi

 

Daniel Grandis 2011 yılında KWS’deki kariyerine başladığında, sorgum özellikle biyokütle sorgumu olarak sorgum ürün yalpezesinde zaten vardı. Tane sorgum grubu ise 2014 yılından itibaren gelişmeye başlamıştır.  Bu tecrübeli tarım uzmanı halen Güney Avrupa’da ve Türkiye’deki melez ürünler için ürün sorumlusu görevini yürütmektedir. « Geniş bir bölge üzerinde çalışıyorum ancak sorgum için en çok yoğunlaştığım yer İtalya’dır çünkü en büyük alanların ekildiği yer burasıdır » şeklinde konuştu.

Yılda 70 000’e yakın birim

İtalya tohumcular açısından büyük bir potansiyele sahiptir. Daniel Grandis kullanılan tane sorgum (40 000 birim) için 67 800 birim tahmin etmektedir. Silaj sorgumu (27 800 birim) çok kesimli sorgumların %20’sine karşın tek kesimli sorgumların %80’ini oluşturmaktadır.

Önemi artan bir ürün

Tane sorgum İtalya’da çok önemli bir mahsuldür. Özellikle Emilia-Romagna ve Güney İtalya’da ekilmektedir.
Bunlar su kaynaklarının kısıtlı olduğu ve münavebe olanaklarının da sınırlı olduğu iki bölgedir. « Diğer ekinlere göre daha az su ihtiyacı olan sorgum üreticilere önemli bir çeşitlilik sunmaktadır. Sorgum pazarı istikrarlı bir pazardır. » Ortalama tane sorgum verimi 6.5-7 ton/ha’dır.

Silaj sorgumu ise çok daha geniş bir alanda ekilmektedir: Lombardiya, Güney İtalya, Piyemonte, Veneto ve Emilia-Romagna bölgeleri. Tane sorgum sorguma göre verim çok daha değişkendir: %30’luk kuru madde oranıyla 35 ton/ha (sudan otu çeşidi) ve 80 ton/ha (çift renk çeşidi) arasında değişmektedir.

Her pazara uygun çeşitler ve tohum kalitesi açısından büyük titizlik

Genetikle ilgili olarak, üreticilerin talepleri pazarlara göre değişmektedir: kümes hayvanı yemi veya insani tüketime yönelik un üretimi için beyaz taneli çeşitler; biyogaz için çift renkli çeşitler veya tek kesimli yüksek taneli çeşitler; silaj için ise çift renkli (sudan otu) veya çok renkli çeşitler.

Üreticiler tohum kalitesinin başarılı mahsul konusunda anahtar kriter olduğunu bildiklerinden bu konuda çok titizdirler: çok yüksek çimlenme oranı, homojen tohum boyu, ekim parçalarını engelleyecek kavuz bulunmaması ve aynı zamanda teslimat sürelerine riayet edilmesi !

İtalyan sorgumu geleceğe güvenle bakabilir

Daniel Grandis’e göre bu konuda şüphe yoktur: « Tarımda yaşanan büyük sorunlar karşısında (su kaynaklarının azalması, küresel ısınma, bitki sağlığı üzerindeki toplumsal baskı…) sorgumun elinde kesinlikle oynayabileceği güçlü bir kart bulunmaktadır ». Ayrıca, sorgum neredeyse hiç mikotoksin bulundurmayan bir ürün olduğundan, birçok farklı pazarda kullanılabilir. Uzun münavebeleri ve biyogaz üretimini destekleyen politik düzenlemelerde gelecekte bu ürüne kaşı olan ilgiyi artıracaktır. Diğer yandan, mısırdaki diabrotica ve ostinia nubilaris baskısı da sorgumun alternatif ürün olarak uygunluğunu güçlendirmektedir.  İşleme sektörlerinin de gelişim halinde olduğunu ekleyelim: silaj sorgumu %90 oranında tüketiliyorsa, tane sorgum üreticileri güvence altına alacak şekilde garanti satış fiyatlarıyla işleme alınmaktadır. Tarım-gıda kooperatifleri ve şirketleri tarafından çıkarılan bu sözleşmeler tohum ihtiyacının erkenden giderilmesini ve üretimin planlanmasını sağlamaktadır.

Devam ediyor muyuz?

2021’de daha fazla tohum

Web semineri ve fuarlar: Sorghum ID buluşmalara devam ediyor