2021 Kongresi – Rakamlar

Gelecek vaat eden pazarlara adanmış bir sektör

12-13 Ekim 2021 tarihlerinde 3. Avrupa Sorgum Kongresi düzenlenmiştir. Aktörlerin uzmanlık ve deneyimlerini paylaşmaları için oturumlar sırasında yapılan sunumlar, çalıştaylar ve tartışmalar yoluyla kilit konuları ele almalarının sağlandığı benzersiz bir buluşma olmuştur. Çeşit seçimi, agronomi ve üretim ve işleme sanayi gündem konularıydı.

Fransa’da düzenlenen 3. kongre

Toulouse’da buluşma

Cap sur Toulouse

Geniş bir uluslararası katılım

170 katılımcı, 20 ülke, 3 kıta (Avrupa, Amerika, Afrika) temsil edilmiştir.

40 konuşmacı

40 intervenants

Araştırmacılar, iktisatçılar, işleme sanayicileri, tarım uzmanları, tohumcular, iklim bilimcileri, genetikçiler…

3 büyük çalıştay

40 intervenants

…ve bunlara bağlı 4 yuvarlak masa toplantısı

“Çeşit seçimi ve genetik ilerleme”
Yuvarlak masa toplantıları:
“Gelecekteki ıslah programları için kilit başarı faktörlerinin belirlenmesi” ve “Avrupa düzeyinde sorgum ıslah programlarının genel etkinliği nasıl artırılır?”

“Tarım bilim ve üretim”
Yuvarlak masa toplantıları:
“Fransa’da yemlik sorgum”

“İşleme Endüstrisi”
Yuvarlak masa:
“Sorgumun evcil hayvan mamalarında değerlendirilmesi”

Kilit konular

Les thématiques clés
– Sorgumun dünya ve Avrupa ölçeğindeki ekonomisi
– Sorgumun iklim değişikliği karşısındaki avantajları
– Sorgum sektörünün Amerika Birleşik Devletlerindeki hedefleri
– Çeşit seçiminde gelecekteki ilerleme
– Üretim teknikleri
– Pazarlar

Sunumların tamamına kongrenin internet sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz.