Pazarlar.
Sorgum,
güvenlidir.

Sorgum 60 milyon hektarla dünyanın en çok ekilen 5. tahıldır.

Bu üretimin %40’ından biraz fazlası özellikle Afrika ve Asya’da insani tüketime yöneliktir. Tam tahıl, irmik veya (glutensiz) un veya işlemeden sonra şeker hatta maltlı, mayalı ve alkol (bira, likör) olarak tüketilmektedir.
Hayvan yemi pazarı üretimin %40 ile 45’ini oluşturmaktadır: sılaj, işlenen hayvan yemlerine katılan daneler, otlak olarak…

Avrupa’da üretim artmaktadır

Avrupa’da, sorgum yetiştiren çiftçilerin sayısı giderek artmaktadır. Bu ürün kendilerine çeşitlilik sağlarken iklim değişikliğine karşı da tarımsal bir cevap oluşturmaktadır (tarım alanlarının %85’inin sulanmadığını unutmayalım!). İkna edici başka bir bilgi: yıldızlı sorgum genetiği sayesinde verim artmıştır. Araziler gelişiyor ve ikmalleri güvenli hale getiriyor.
2019 yılında Avrupa toprakları üzerinde sorgum ekilen araziler art arda 2. yıl büyük ölçüde artmıştır. Avrupa Birliğine üye ülkelerde, bir önceki yıla göre ortalama artış ülkelere göre değişmekle birlikte %10 olmuştur (İtalya’da +%9, Fransa’da +%14, Romanya’da +%18, Avusturya’da +%30, Macaristan’da + %50…). Ukrayna’da araziler %25 oranında artmıştır.
Özellikle orta ve doğu Avrupa’daki arazi artışı ve yüksek verim seviyeleri 1.3 MT’luk toplam bir üretime ulaşılmasını sağlamıştır (AB28 + Ukrayna ve Rusya), bu da bir önceki hasada göre daha yüksek bir üretim seviyesi anlamına gelmektedir.

Sorgum kullanımları

Özellik :

Tane üretimi için geliştirilen küçük boyutlu sorgum.

Kullanım alanları :

  • – Hayvan yemi: kümes hayvanları, domuzlar, geviş getiren hayvanlar…
  • – İnsan beslenmesi: irmik, un (gluten duyarlılığı olan kişiler için uygun tahıl), bira üretimi, damıtma.
  • – Biyoyakıtlar (etanol).

Silaj ve çift kullanım

Özellik:
Yüksek besin değerine sahip büyük boyutlu sorgum.

Kullanım alanları:
– Hayvan yemi: silaj
– Endüstriyel kullanım: biyogaz, biyoyakıtlar, biyomalzemeler…

Özellikle endüstriyel kullanım için

Özellik:
Büyük boyutlu, çok verimli, orta ve düşük sindirilebilirlik

Kullanım alanları:
– Özellikle endüstriyel kullanım için: biyogaz, biyoyakıtlar, biyomalzemeler…

Özellik:

2 tip: Sudan otu ve melez
Çift renkli sorgum x Sudan otu 2-4 kesit mümkündür.

Kullanım alanları:

Hayvan yemi: biçme, otlak, silaj, ambalajlama, yeşillik otlatma. Bitki örtüsü.

RÖPORTAJLAR

Bologna sorgumu tüm pazarlara hitap ediyor.

İtalya’nın kuzeyinde yer alan Bologna bölgesi İtalyan sorgumunun %90’ını üretmektedir. Motive olmuş üreticiler dışında sorgumu çok avantajlı bir birincil üretim ürünü olarak kabul eden çok hevesli distribütör ve işletmeciler de bulunmaktadır. Sorgum tohumu distribütörü Venturoli Şirketi…

D'autres bénéfices

Hayvan yemi. Sorgum, güvenlidir.

Sorgho fourrage

Yeni besin pazarları. Sorgum, güvenlidir.