Başarılı
ot temizliği

Başarılı ot temizliği

Sorgum zararlı otların erken rekabetine karşı hassas bir ekindir. Ayıklama işleminin başarılı olması izlenen rotanın kilit noktalarından biridir. Özellikle yaz otlarının kontrolü çok hassas bir şekilde sağlanmalıdır.

İlk etapta ekim temiz bir toprağa yapılmalıdır ve özellikle etkili kimyasal mücadele yöntemlerinin bulunmadığı ak darı ve Halep sorgumu başta olmak üzere yaz otlarının yoğun olarak sardığı kısımlardan uzak durulmalıdır.

Sorgum ekimde titiz bir bitkidir, özellikle yabancı otların kontrolünü kolaylaştırmak ve sorgumla yaz otları arasında oluşabilecek rekabeti sınırlandırmak için sorgumun hızlı be yeknesak bir şekilde büyümesi gerekmektedir. Dolayısıyla yeterli bir toprak-tane teması elde etmek ve ısınmış bir toprağın üzerine ekmek (toprağın sıcaklığı 12°C’den yüksek olmalıdır) için tohum yatağının hazırlanmasına ve ekimin kalitesine özen gösterilmeli ve özellikle süzücü toprağa veya yağmur mevsiminden önce kullanılan graminisitler olmak üzere herbisitlere karşı hassasiyeti sınırlandırmak için yeterli derinlik sağlanmalıdır (3-4 cm).

Farklı ot temizliği stratejileri ve işlem dönemleri

 

Sorgum mahsulü için kullanılabilecek herbisitler ve pozisyonları.

Uygulanabilecek stratejiler farklı ülkelerde geçerli olan çözüm yelpazesine bağlıdır.

Tohum ilaçlamasında ConcepIII’e izin veren ülkelerde (S-Metolaklorine karşı fitoksi antiotu) çıkış öncesinde S-Metoklorin uygulanabilir. Bununla birlikte, ConcepIII’le işlenmeyen tohumlar için S-Metoklorin mutlaka 3 yapraklı evrede uygulanmalıdır.

Başarılı bir ot temizliği için uzman tavsiyeleri.

Riskler, yöntem, çıkıştan önce/sonra, çapalama, seçicilik konularında Bitki Enstitüsü Arvalis mühendislerinden Sandrine Volan tam 3 dakika içerisinde size pratik öneriler sunacaktır.

Sorgumun ekim sonrası, çıkış öncesi ot temizliği

Değişkenlik gösteren otların ve çift çeneklilerin sürekli baskısına karşı, çıkış öncesi stratejileri verim açısından güvenli bir değer olarak görünmektedir, nitekim rekabet hemen ekimle birlikte erken dönemde ortaya çıkabilir ve bitkiler sıra arasını kaplayıncaya yani altta yer alan yabancı otların ışığını kesecek şekilde sorgum 8-10 yaprağa ulaşıncaya kadar sürebilir.

2-3 yaprak aşamasını geçmeden, toprak üstü organların ortaya çıkması sırasında yabancı otla mücadele edilmesi önem arz etmektedir. Bu uygulama klasik çift çeneklilerle mücadele etmek için de tercih edilebilir. Yine burada, özellikle kök nüfuzlu herbisitler açısından işlem sırasında ve takip eden günlerde toprağın yüzey nemi başarılı bir ayıklama için şarttır. Sorgumun 3 yaprak aşamasındaki uygulaması mahsul açısından ürünler için iyi bir seçicilik marjı sağlamaktadır.

Bu işlem çift çeneklileri (yıllık veya çok yıllık) hedef alan ve yıllık olanlar için 4 yapraklı genç bitki evresindeki yabancı otların grup halinde ilaçlanmasını gerektirir.

Mekanik ot temizliğine uygun tür

Mekanik ayıklama çözümleri mahsuldeki zararlı otların kontrolünün tamamlanmasını ve güvenli hale getirilmesini sağlamaktadır. Biraz daha derine ekim yapmaya özen göstererek, ekimden birkaç gün sonra bütün tarlayı döner tırmık veya çapa ile bir geçerek yapılabilir.
Sorgumun 5-6 yaprak evresine doğru bir veya birkaç sürme işlemi gerçekleştirilebilir (kümeleme yaparak).