Sunum

Sorgum ID: Sorgumla ilgili bir Avrupa meslekler arası organizasyona doğru

Sorgumun ve melez genetiğinin farklı kullanımlar için teşvik edilmesi (insani tüketim ve hayvan yemi için tane sorgum, yemlik sorgum, enerji pazarları veya gıda dışı diğer pazarlar) konusunda tüm üretim aktörleri hemfikirdir.
Bu talebe cevap verebilmek için sorgumla ilgili bir Avrupa meslekler arası organizasyon oluşturulmuştur.

Sorgum ID’ye (Sorgum – Uluslararası Gelişim) hayat veren Sorgum Avrupa Meslekler Arası Derneğinin kurucu genel kurulu 26 Eylül 2017 tarihinde Brüksel’de Copa-Cogeca merkezinde yapılmıştır.

Toplantıda çok sayıda Avrupa ülkesinden (Avrupa Birliğinden ve Doğu Avrupa’dan), sektörün farklı alanlarında kuruluş ve şirketler aşağıdaki eylem planına göre Avrupa’da sorgum üretimini (tane – yem – enerji) ve melez genetiğini geliştirmek üzere bir araya gelmiştir.
– büyük tarım üretimlerine uygun olarak Avrupa Birliği ve Devletlerin makamları nezdinde sorgumun çıkarlarını temsil etmek ve savunmak;
– üretim ölçeğinde sorgumun teknik ve ekonomik avantajlarını gösteren teşvik eylemleri yürütmek;
– sorgumun potansiyel kullanım ve pazarlarının gıda (insani tüketim ve hayvan yemi) ve gıda dışı amaçlar için teşvik edilmesi;
– Zaman içerisinde bir eylem sinerjisi ve dinamiğini oluşturmak için tüm aktörlerin birleştirilmesi ve harekete geçirilmesi.

Yeni derneğin tüzüğünün ve hedeflerinin 26 Eylül tarihinde yapılan toplantısı sırasında katılımcılar tarafından onaylanmasının ardından, çeşitli Avrupalı siyasi sorumlular ve profesyoneller ve Avrupa Komisyonunun yetkilileri projeyi ve firmaların eylemlerini desteklemek için söz almıştır. Avrupa Parlamentosundan Michel Dantin, Tarım Genel Müdürlüğünden Pierre Bascou, Copa-Cogeca’dan Max Schulman, CEPM’den Daniel Peyraube, ELO, ESA ve FEFAC temsilcileri yeni Sorgum ID organizasyonunun kurulmasından memnuniyet duyduklarını ifade etmişlerdir.

Organisations européennes


Organisations nationales


Entreprises


Invités permanents