Eylem planı

Avrupa Birliği sorgumun Avrupa’da teşvik edilmesindeki itici güçtür

Fransız Mısır ve Sorgum Tohumları Meslek Federasyonunun girişimiyle 2016 yılı ortasında sorgumun ve genetiğinin Avrupa’da teşvik edilmesine yönelik iki proje topluluk teşvik fonu elde etmek için Brüksel’deki makamlara sunulmuştur.
Avrupa Birliği Komisyonunun 2016 yılı sonunda iki projeyi onaylama kararı, 1. Avrupa Sorgum Kongresinin sonuçlarını ve yönelimlerini pekiştirmiştir.
Böylelikle, 3 yıllık bütçeye sahip olan iki teşvik programı, tane ve yem sorgumunun yanı sıra melez genetiğini teşvik edecektir.

  • Bu teşvik bir yandan 5 Avrupa Birliği ülkesinde: Fransa – İtalya – İspanya – Romanya – Bulgaristan.
  • Diğer yandan 2 doğu Avrupa ülkesinde gerçekleşecektir: Rusya ve Ukrayna.

Bu iki program sonucunda elde edilen ve Mayıs 2017’den itibaren Nisan 2020’ye kadar uygulanacak olan eylemler çok çeşitli olacaktır: iletişim ve tanıtım araçları, çeşit platformları, konferanslar, teknik yayınları, tarım fuarları, basın ve eğitim seyahatleri, internet siteleri, kısa videolar… Sorgum yetiştiriciliğinin bilinirliğini geliştirmek, avantajları konusunda ikna etmek ve böylece gelişmesine katkıda bulunmak için pek çok eylem. Operasyonel bir bakış açısından, eylem planının uygulanması, farklı Avrupa ülkelerinde 2017 yazında başlamıştır.

Buna paralel olarak ve bu dinamiğe dayanarak Nisan 2017’de topluluk makamlarına sorgum ve genetiğine ilişkin yeni tanıtım ve geliştirme projeleri sunulmuştur. Bu projeler diğer Avrupa ülkelerinin yanında Ortadoğu ve Yakındoğu ülkelerini de ilgilendirmektedir. Kararın Ekim veya Kasım 2017’de verilmesi beklenmektedir.