Çevreye saygı.
Sorgum,
güvenlidir.

Sorgum: küresel ısınmaya karşı bir çözüm.

Sorgum etkili kök ve su kaybı sistemleri sayesinde toprak suyunun değerini önemli ölçüde artırır. İhtiyacı makuldür (400 ile 500 mm arasında) ve su stresine karşı dayanıklıdır. Ortalama derinlikli topraklarda, sorgumun su ihtiyacı diğer ilkbahar ekinlerine nazaran belirgin bir şekilde azdır.

Antiparazit.

Sorgumun katılması bazı parazit baskılarının azaltılmasına yardımcı olabilir. Bu şekilde diğerleri arasında sorgum nematodlara karşı etkileriyle tanınmaktadır. Öte yandan, Diabrotica (Batı Avrupa) ve Macrophomina (Güney Avrupa) baskısının çok güçlü olduğu bölgelerde de ekilebilir.

Sorgum, küresel ısınmaya karşı bir ortak

İtalya’da çiftçilik yapan Marco Bergami’yi kullandığı yemlerde sorgumu eklemeye iten şey iklim değişikliği bilincine erişmiş olmaktır. Ancak bu sebebin da ötesinde, motive edici ve karlı bir ürün keşfetti.

Gübreleme konusunda tutumludur.

100 ile 150 kg arasında azot ve 60 kg P, K en yüksek verimin alınması için yeterlidir. Ve hasattan sonra büyük bir kısmı toprağa geri verilir: Azotun %40’ı, potasyumun %80-85’i ve fosforun %20-30’u. Girdi miktarı verimin amacına göre belirlenecektir.

Nadasa bağlı çevresel ve zirai zorluklara karşı bir cevap.

Çok gelişmiş kök sistemi, yaz ortasında yetişme yeteneği ve yüksek biyokütle üretimiyle, sorgum nadas için birçok avantaj sunmaktadır: yazın toprağın korunması ve yüksek kaplama gücüyle oluşan rekabet sayesinde bir sonraki ekindeki rastlantıların daha kolay bir şekilde yönetilmesi. Bahar ekininden önceki ekin olarak sorgum kışın toprak erozyonunu azaltma, azotun yıkanma ile kaybını engelleme ve toprağın yapısını koruma avantajına sahiptir.

CO2emilimi

Sorgunun özelliklerinden biri de mısır ve şeker kamışı gibi “C4” denilen bir bitki olmasıdır. Bu mekanizma sayesinde, bitki kuru havalarda veya yüksek sıcaklıklarda bile daha yüksek bir fotosentez verimine sahiptir.

Diğer avantajlar

Su kaynaklarının korunması. Sorgum, güvenlidir.

Girdi ekonomisi. Sorgum, güvenlidir.