Girdi ekonomisi.
Sorgum,
güvenlidir.

Sorgum gübre açısından olduğu kadar

bitki sağlığı açısından da çok yüksek olmayan girdi ihtiyacına sahiptir. Ekin günümüzde biyolojik saldırganların zarar verici saldırılarına çok az maruz kalmaktadır.
Topraktaki mineral azotun büyük bir kısmını etkinetkin bir şekilde kullanma kabiliyeti nedeniyle sorgum düşük azotlu gübre katkısı gerektirmektedir. Hasattan sonra çok az çözünür kalıntı bırakır, bu da sudaki nitrat kaybının azaltılmasına yardımcı olur. Öte yandan yüksek yoğunluklu ve şişme ve tomurcuklanma aşaması arasındaki önemli su stresi ile ilişkili yüksek azot katkısı, Makrofomina riskini artırabilir.

Sorgum hastalıklara ve zararlılara çok az maruz kalır.

Parazit atakları oluşabilir ancak baskı çoğunlukla zayıf kalır ve müdahale gerektirmemektedir. En sık rastlanan durumlar yaprak bitleriyle ilgilidir (özellikle doğu ülkelerinde).

Bir üretim birimi üretmek için sorgum tarafından kullanılan azot miktarı

Üretim TipiBirim ihtiyaçÜretim potansiyeli
Tane sorgum29 kg N/t< 5 t/ha
25 kg N/t5-8 t/ha
23 kg N/t8-10 t/ha
21 kg N/t> 10 t/ha
Tek kesitli yemlik sorgum16 kg N/t< 10 t MS/ha
14 kg N/t10-15 t MS/ha
12,5 kg N/t> 15 t MS/ha

Sorgum yalnızca az azotlu gübre tüketmekle kalmaz, aynı zamanda ekin tarafından kaldırılan azotun %40’ı ekin tarafından organik olarak toprağa geri verilir, yani 60-80 kg azot toprağa kazandırılır.

Sorgum, girdi tasarrufu sağlayan bir mahsul.

Çiftçiler aynı fikirde: sorgum az miktarda gübre ister ve hastalıklara ve yırtıcılara karşı dayanıklı olması sayesinde bitki koruma ürünlerinin daha az kullanılması gerekir. Bu da çevre ve gelir açısından bir avantajdır.

Diğer avantajlar

Pazarlar. Sorgum, güvenlidir.

Yeni besin pazarları. Sorgum, güvenlidir.