Hayvan yemi.
Sorgum,
güvenlidir.

Sorgum hayvan beslenmesinde önemli avantaj sağlar.

Mısırınkine benzer, ancak biraz daha yüksek protein ve enerji değeri olan bir kimyasal bileşime sahiptir. Dolayısıyla sorgum çoğu çiftlikte verilen yemlere dahil edilebilir.

Sorgumda tanen bulunmamaktadır.

Tanenler yoğun olduğunda besin dışı faktör olarak kabul edilmektedir. Besinlerin sindirilebilirliğini azaltırlar.
Islahçıların 20 yıldır süren gayretleri sayesinde, hangi renk olursa olsun Avrupa sorgumu tanen içermemektedir.

Diğer avantajlar

Gıda pazarları

Girdi ekonomisi

Siz ve sorgum Bize her şeyi söyleyin!