Avrupa genetiği.
Sorgum,
güvenlidir.

Avrupa genetiği gurur duyabilir.

“Yıldızlı sorgum Avrupalı tohumcular tarafından sunulan hibrit sorgum çeşididir.
Yıldızlı sorgumun özelliği en iyi genetiği ve en kaliteli tohumu sunmasıdır.”

Avrupa seçiminin 8 ayağı.

 Verim ve kararlılık
 Ergen olgunlaşma, aynı zamanda ortaya çıkma ve çiçeklenme sırasında düşük sıcaklıklara karşı dayanıklılık.
 Kuraklığa karşı dayanıklılık.
 Sağanağa karşı dayanıklı ve aynı zamanda yeşil kalma özelliğine sahip.
 Hastalıklara karşı dayanıklılık.
 Yırtıcılara karşı dayanıklılık.
 Tahılın kalitesi: çok az tanen içeriği, tahılın rengi ve dokusu, amidon içeriği, tahılın sağlık kalitesi…
 Yemin kalitesi: sindirilebilirlik ve besin değeri, BmR özelliği, şeker içeriği…

Yıldızlı Sorgum tercih ediniz Standartların üzerinde bir tohum kalitesine sahiptir.

– ASGARİ ÇİMLENME KAPASİTESİ %80 saf tohumlar
(Avrupa Birliğinde %90 ortalama)
– AZAMİ NEM Ağırlığın %14’ü
– ASGARİ SPESİFİK SAFİYET Ağırlığın %98’i
(AB’de ortalama %99 )
– DİĞER TÜRLERDEN SAYI BAKIMINDAN AZAMİ TOHUM İÇERİĞİ 0

Bu çok sıkı ve asgari standartlar ayrıca orjinal ve elit kademe tohumlar için de mevcuttur.

Yıldızlı Sorgum tercih ediniz Verimli, karlı ve dayanıklıdır.

Otuz yıldır verimi düzenli olarak artan yüksek kalitede sorgum üreten Avrupalı ıslahçılara çok teşekkür ediyoruz.

Neden?

Çünkü yıldızlı sorgum büyükbaş hayvan yemi sanayicilerinin tüm kriterlerine cevap verebildiği ve aynı zamanda verimli de olduğundan üreticileri ekim için teşvik etmektedir ve diğer yandan tedarikleri de güvenli hale getirmektedir.
1990’dan beri her yıl %1 artış Avrupa erkenci ve orta erkenci hibrit genetiğinin ürettiği verim kazancı bu şekildedir.
* Fransa örneği, kaynak: Arvalis 2015

Avrupa çeşitleri tüm ihtiyaçlara cevap vermektedir.

Avrupa kataloğu (AB ve AB dışı) tüm mevcut pazarlar için hem tahıl hem de yem konusunda geniş ve çeşitli bir öneridir.

  • AB
  • 300’den fazla kayıtlı çeşit.
  • 2011’den beri tahıl ve yem olarak %95’i melez ve %54’ü çeşit yenilemesi.
  • AB dışı
  • Yaklaşık 300 kayıtlı çeşit.
  • Tahıl ve yem olarak, 2014‘ten bu yana çok güçlü bir yenilenme ile, özellikle erken melez çözümlerde, karasal iklime daha etkin bir şekilde adapte edilmiştir.

Aşağıdaki sonuçlardan da görüleceği üzere, 30 yıldan beri Avrupa sorgumunda tanen bulunmamaktadır.

Bu grafikte her nokta bir Avrupa sorgum partisine denk gelmektedir (80/82 yıllarının sorgumları mavi renkte, 89/91 yıllarının sorgumları kırmızı renkte ve 2010 yılının sorgumları yeşil renkte).

İki fikir ortaya çıkmaktadır.
• Sorgumun enerji değeri ile tanen açısından zenginliği arasında güçlü bir ilişki bulunmaktadır.
• 80’li yılların sonundan beri Avrupa çeşitlerinde tanen bulunmamaktadır.

Tanen nedir?

Tanenler (yoğun) bitki kökenli polifenollerdir. Bitkilerin patojen ve herbivorlara karşı kimyasal bir savunma olarak kullandığı, enzimlere dirençli kompleksler oluşturan proteinleri çökeltme yeteneğine sahiptirler.

Yıldızlı Sorgum tercih ediniz Tanensizdir

Sorgum yüksek tanen içeriğinde sahip olmasıyla bilinmektedir, Bu durum, hayvan yeminde tanen bulunması monogastrik hayvanlarda önemli bir antinütrisyonel faktör teşkil ettiğinden imajını zedelemektedir. Avrupalı ıslahçıların 30 yıldır süren gayretleri sayesinde Avrupa sorgumu tanen içermemektedir. Üstelik bu durum rengi ne olursa olsun geçerlidir. Bir çeşidin Avrupa kataloğuna kaydedilmesi için tanen oranı %0,3’ten az olmalıdır. Dolayısıyla bu eşik “tanensiz” olarak kabul edilebilir, çünkü o kadar azdır ki yemin kalitesi üzerinde hiçbir etkisi yoktur.

Avrupa’da üretilen sorgum çeşitleri tanensizdir.

Alexandre Calendreau, hayvan yemi için ürün geliştiren bir şirket olan IDENA’da Formülasyon Birim Müdürü olarak görev yapmaktadır. “Sorgum artık yalnızca büyükbaş hayvan yemi olarak kullanılmıyorsa, bu Avrupa’daki ıslah çalışmaları sayesinde artık geçerli olmayan önyargıların ortadan kalkmasıyla mümkün olmuştur.”

Yıldızlı Sorgum tercih ediniz Mikotoksinlere karşı az hassas ve OGM’lere karşı hassas değildir.

Sorgum fusarium gibi mantarların girişine neden olan delici böceklerin saldırısına uğramaz. Üstelik panikül ve taneler açık havada olduğu için tohum çabuk kurur ve bu şekilde mantarların yerleşmesi önemli ölçüde engellenir. Bu özellikleri sayesinde sorgum mikotoksinlerden korunmuş olur. Üstelik OGM’lerden de etkilenmemektedir.

* Bununla birlikte tohum olgunlaşır olgunlaşmaz sorgumun hasat edilmesine dikkat edilmelidir, çünkü hasat tohumun olgunlaşmasından çok sonra gerçekleşirse mikotoksinler büyük ölçüde gelişebilir.

Sorgum tegümentleri̇nde ni̇şasta bulundurmasiyla bi̇li̇nen

 tek hubunat tanesi̇di̇r
(kalın perikarplı çeşitler için)

Sorgum üretenler bize sebebini anlatıyor

Verimlilik, çeşitlilik, girdi tasarrufu, genetik kalitesi, erkencilik, kolaylık…
4 çiftçi bize sorgum hakkındaki olumlu görüşlerini anlattı:

Diğer avantajlar

Çevreye saygı. Sorgum, güvenlidir.

Verimlilik. Sorgum, güvenlidir.