Doğru çeşidin seçilmesi

Bölgeye uygun çeşidin seçilmesi için dikkate alınacak 8 kriter.

1. Erkencilik.
Pedoklimatik koşullar ve ekim tarihine göre düşünülmesi Düşük neme sahip, erkenci bir hasat elde etmek için, erkenci çeşitlerin geç ekilerek seçilmesi tercih edilmelidir.

2. Verimlilik.
Geçci çeşitler en büyük verim potansiyeline sahiptir. Bununla birlikte, gelişme evreleri uzundur, dolayısıyla tüm bölgeler için uygun değildirler. Günümüzde, erkenci ve orta geçci çeşitler çok tatmin edici verim potansiyeline sahiptir ve geçci çeşitlere yakındırlar.

3. Erken olgunlaşan ekimler için apikal steriliteye karşı dayanıklılık.

4. Özellikle sulanmayan parsellerde kuraklığa karşı dayanıklılık.

5. Hastalıklara karşı dayanıklılık.
Makrofomina ve fusariuma karşı toleranslı çeşitlerin tercih edilmesi.

6. Yatma.
Yatmaya karşı dayanıklı çeşitlerin tercih edilmesi, çünkü bu olay hasat sırasında zorluk çıkarabilir ve verim kaybına neden olabilir.

7. Panikül açıklığı
Hasadın kolaylaştırılması için, panikül açıklığının iyi ve homojen olduğu çeşitlerin terch edilmesi önemlidir.

8. Tanin içeriği
Avrupa kataloğunda tescilli çeşitler %0,3’ten az bir tanin oranına sahiptir (bir çeşidin tescil edilmesi için bu artık kural haline gelmiştir). Islahçıların 20 yılı aşkın çalışmasının ürünüdür. Dolayısıyla bu çok düşük tanin içerikli çeşitlerin tercih edilmesi gerekmektedir, çünkü sorgumun sindirilebilirliğinin diğer hububatlarınki ile kıyaslanabilir olmasını sağlarlar.

Sorgum türünün, tane ve yem olarak, özellikle 2014’ten bu yana her zaman daha yüksek performanslı erkenci hibrit çözümlerin ve sürekli yeni çeşitlerin eklenmesiyle Avrupa kataloğunda tescilli 300 çeşidi vardır. Üstelik çeşit tercihi sorgum yetiştirilmesinde başarı için temel bir unsurdur. Aşağıda sorgum kataloğunda tescilli çeşitlere sahip tohum şirketlerinin internet bağlantıları verilmiştir.
Caussade Semences
Euralis Seeds
KWS
RAGT Semences

Semences de Provence