Yemlik Sorgum,
Tarladan Mahsüle

(Özet)
FARKLI YEMLİK SORGUM TİPLERİ:
Yemlik sorgumlar büyük bir genetik çeşitliliğe sahiptir.
Bazı çeşitler tek seferde toplanır: bunlar büyümek için 100 ile 140 arasında bir süreye ihtiyaç duyan tek kesitli olarak adlandırılan sorgumlardır.
Diğer çeşitler biçme veya otlak yöntemiyle birçok defada toplanır, ilk kesit ekimden 45 ile 60 gün sonra ortaya çıkar: bunlar çok kesitli sorgumlardır. Yemlik sorgumların kapladığı alan AB’de 40 000 ha ve Ukrayna-Rusya’da 11 0000 ha olarak tahmin edilmektedir.

Dosyanın tamamını indir