Çeşit ıslahı: sorgum için bir sıçrama tahtası

 

Geçtiğimiz 12-13 Ekim tarihlerinde Toulouse’da yapılan 2021 Avrupa Kongresi sırasında, Patrice Jeanson (LIDEA), Magdalena Buschmann (KWS) ve Joël Alcouffe (RAGT) en önemli Avrupa tohum üreticilerinin sorgum çeşit arzı hakkında genel bir bakış sunmuştur.

Tahılın üretimini ve değer zincirini iyileştirmek için birçok parametre çeşit ıslahında dikkate alınır.

Tahıl kalitesinde küresel bir artış

Tahılın kalitesinin artması için, ıslah üç temel unsuru dikkate alır: sorgumun beslenme alanındaki kullanımının artırılması için tanen yokluğu (çeşide izin verilmesi için %0,3’ün altında bir içerik gereklidir), daha yüksek protein içeriği ve daha yüksek bir sindirilebilirlik.

Protein içeriğinin 2015-2019 arasında ve 2020’deki gelişimi

 

Üç tip sorgum inceleme halinde

Başlıca üç sorgum türü sindirilebilirlik endekslerine göre incelenmektedir:

 

Tür 1: Biyokütle sorgumları: yalnızca biyogaz üretimine yönelik olan bu sorgum türleri yüksek verim ve düşük sindirilebilirlikleriyle öne çıkarlar.

 

 

Tür 2: Yemlik sorgumlar: yüksek verim ve ortalama sindirililebilirlikleriyle bu çeşitler yem sanayiinde kullanılmaktadır.

 

 

Tür 3: Tane sorgumlar: çok yüksek bir sindirililebilirliğe sahip olan bu sorgum türleri dolayısıyla silaj için çok uygundur.

 

Sorgumun hayvan yemi olarak kullanılmasının artırılması bağlamında, sindirilebilirliğin artırılması tahılın geliştirilmesi noktasında kilit bir unsurdur.

Birçok tarımsal avantaj

Bazı temel parametrelere göre Islah doğrudan “tarlada” yapılır: verim, erkencilik…ve aynı zamanda:

“Islah daha yüksek bir verim için bir sıçrama tahtasıdır”

Magdalena Buschmann’a göre pazarda bu tahılla ilgili farkındalık yaratmak çalışmalarına paralel olarak ıslah sorgumun geliştirilmesi için kilit unsurlardan biridir. Diğer yandan daha sıcak kışlar, daha az yağmurlu ilkbaharlar ve çok sıcak ve kurak yazlarla yaşanan iklim değişikliği sorgumun üstesinden gelebileceği bir zorluktur.

“Sunuma bakınız”

Devam ediyor muyuz?

Nitrosorg: Sorgum ortak bir proje

Ukrayna’daki savaşın 2022’de Avrupa’daki sorgum alanları üzerindeki etkileri