Evet, tanensiz sorgum var.

 

Sorgum yüksek tanen değerlerine sahip olmasıyla bilinmektedir. Bu durum, hayvan yeminde tanen bulunması monogastrik hayvanlarda önemli bir antinütrisyonel faktör teşkil ettiğinden imajını zedelemektedir. Nitekim %1 oranında tanen bulunması sorgumun domuzda %7 oranında, kümes hayvanlarında ise %11 oranında enerji değerinin düşmesine neden olduğu kanıtlanmıştır.

Ancak Avrupa sorgumunun bu sorunu yoktur.


Neden Fransa ve Avrupa Birliğinde sorgum çeşitleri tanensizdir?  

Çünkü bu ülkelerde “Tanen içeriğinin <0,3” olması kriteri yeni bir çeşidin tescil edilmesi için zorunludur. Dolayısıyla bu eşik “tanensiz” olarak kabul edilebilir, çünkü o kadar azdır ki hayvan yeminin kalitesi üzerinde hiçbir etkisi yoktur.


Tanen nedir?

Tanenler (yoğun) bitki kökenli polifenollerdir. Bitkilerin patojen mikroplara ve otoburlara karşı savunma yöntemi olarak kullandığı enzimlere dayanıklı bileşimler oluşturarak proteinlerin çökmesine neden olurlar.

Aşağıdaki, sonuçlardan da görüleceği üzere, 30 yıldan beri Avrupa sorgumunda tanen bulunmamaktadır.

Bu grafikte her nokta bir Avrupa çeşidine denk gelmektedir (80/82 yıllarının çeşitleri mavi renkte, 89/91 yıllarının çeşitleri kırmızı renkte ve 2010 yılının çeşitleri yeşil renkte). İki fikir ortaya çıkmaktadır.

  • Ürünün enerji değeri ile tanen açısından zenginliği arasında güçlü bir ilişki bulunmaktadır.
  • 80’li yılların sonundan beri Avrupa çeşitlerinde tanen bulunmamaktadır.

Devam ediyor muyuz?

352 yeni çeşit

Çiftçilerin gözünden sorgumun zirai etkileri