Activitatea de ameliorare: o rampă de lansare pentru sorg

 

În cadrul ediției din 2021 a Congresului european al sorgului, organizat pe 12-13 octombrie la Toulouse, Patrice Jeanson (LIDEA), Magdalena Buschmann (KWS) și Joël Alcouffe (RAGT) au susținut o prezentare generală a gamei de hibrizi de sorg disponibilă în principalele state europene producătoare.

Pentru a îmbunătăți producția de sorg și lanțul de valorificare a acestei cereale, în cadrul selecției hibrizilor se au în vedere numeroși parametri.

O creștere calitativă la nivel mondial

Pentru o calitate a cerealei mai ridicată, în activitatea de selecție se urmăresc trei elemente principale: absența taninului (un hibrid nu este autorizat decât dacă prezintă un conținut de tanin sub 0,3 %), un conținut de proteine mai mare și o mai mare digestibilitate a acestora – în vederea creșterii utilizării sorgului în alimentație.

Evoluția conținutului proteic, între 2015-2019 și 2020

Trei tipuri de sorg, în studiu

Sunt în studiu trei tipuri de sorg, criteriul fiind indicele de digestibilitate:


Primul tip:
hibrizii pentru biomasă. Destinați doar producției de biogaz, aceste tipuri de sorg se caracterizează printr-o productivitate ridicată și o digestibilitate scăzută.

 


Al doilea tip:
hibrizii de sorg furajer. Caracterizați printr-o productivitate bună și o digestibilitate medie, aceștia sunt utilizați în industria procesatoare și în producția furajelor.


Al treilea tip:
hibrizii pentru boabe. Sunt hibrizi care prezintă o digestibilitate foarte bună, fiind, deci, foarte potriviți în obținerea silozului.

 

În contextul creșterii utilizării sorgului în furajare, îmbunătățirea digestibilității acestuia constituie un element esențial în valorificarea acestei cereale.

Numeroase avantaje de ordin agronomic

Selecția se face direct „în câmp”, pe baza câtorva criterii principale: producție medie, precocitate ș.a., dar și:

„Selecția este o trambulină către o producție medie mai bună”

Pentru Magdalena Buschmann, selecția este unul din elementele-cheie de valorificare a sorgului, în paralel cu acțiunile de popularizare a acestei cereale pe piață. Pe de altă parte, este o realitate faptul că schimbările climatice (cu temperaturi peste normă, iarna; precipitații scăzute, primăvara și veri foarte calde și secetoase) constituie o provocare la care sorgul poate face față cu succes.

Accesați prezentarea

Continuați?

Nitrosorg: un proiect de colaborare, axat pe sorg

Biscuiți din sorg: către o alimentație autentică