+%6 (alan) et + %14 (üretim). Sorgum üretimin 2018 yılında AB’de artmıştır.

 

2018’de AB’de alanlar 9000 ha’lık bir artışla 145640 ha’ya ulaşarak %6’lık bir artış göstermiştir.Aşağıdaki grafikte de görüldüğü gibi, bu gelişme özellikle Romanya’da, Macaristan’da ve daha düşük ölçekte Fransa’da ve İtalya’da gözlenmektedir.

2018’de AB’deki üretim %14 artarak 829000 Tona ulaşmıştır. Bu görkemli artış hem dikim alanların artışı hem de çok iyi bir verimle açıklanmaktadır. İtalya’da ortalama 7T/ha’yı geçerek %22’lik bir artışa tekabül etmektedir. Romanya’da alanların çok artmasının yanında yüksek verimin de sayesinde (5T/ha’nın üzerinde), üretim %50’lik bir artışla 80 000 Tonu geçmiştir. Macaristan’da geçen yıla göre %58’lik bir üretim artışıyla çok iyi sonuçlar elde edilmiştir. Fransa’da, alanların artmasına rağmen üretim 0,2T/ha’lık ortalama bir verim azalması nedeniyle üretim 2017’ye göre yalnızca %1’lik bir artış göstermiştir. İspanyol üretimi ise sabit kalmıştır.

Çok cesaret verici olan bu sonuçlar alanların artmaya devam etmesinin ve üreticiler için iyi sonuçların beklendiği 2019 kampanyası için de güzel haberdir.

Devam ediyor muyuz?

Gelecek sorguma güveniyor.
Kanıtı Milano kongresinde görülmüştür.

Ocak ve Şubat aylarında sorgum üretici ve işleyicilerle buluşacaktır.