Creșteri de + 6% (suprafețe) și + 14% (producție). În 2018, producția de sorg din Uniunea Europeană a crescut

 

În 2018, suprafața de de sorg din U.E. a crescut cu 6 %, ajungând la cca 145 640 ha și înregistrând, astfel, o creștere de 9000 ha. După se observă în graficul de mai jos, această creștere a avut loc în principal în România și în Ungaria, și, într-o mai mică măsură, în Franța și Italia.

În 2018, producția din U.E. a crescut cu 14 %, atingând cca 829 000 t. O creștere spectaculoasă, datorată atât creșterii suprafețelor, cât și obținerii unor producții medii foarte bune. În Italia, acestea au depășit 7 t/ha, în medie, reflectând o creștere a producției de 22 %. În România, creșterea puternică a suprafețelor și randamentele bune (de peste 5 t/ha) au condus la o producție de peste 80000 t, aceasta înregistrând o creștere de 50 %. Ungaria a obținut, și ea, rezultate bune, având o producție superioară cu 58 % față de anul trecut. În Franța, în ciuda creșterii suprafețelor, producția nu a crescut decât cu 1 % față de 2017, din cauza unei scăderi de 0,2 t/ha a producției medii. Producția spaniolă de sorg rămâne stabilă.

Aceste rezultate foarte încurajatoare sunt de bun augur pentru campania agricolă din 2019, an în care sperăm să constatăm o nouă creștere a suprafețelor cultivate și rezultate bune pentru producători.

Continuați?

Viitorul mizează pe sorg. Dovada: congresul de la Milano

În lunile ianuarie și februarie, sorgul va face obiectul unor întâlniri dintre producători și procesatori.