آخرین اخبار

سورگوم برای فعالین صنعت کشاورزی مزایا و مهارت‌های مختلفی را به ارمغان می‌آورد

چهار سال پس از تأسیس، فعالیت‌های بخش سورگوم به ثمردهی رسیده است.

کنگره 2021 ثبت نام شروع شده است.