آخرین اخبار

” عنوان : “سورگوم، بخشی که دارای فرصت‌های استثنایی و آینده‌ای پربار است”.

با آرزوی بهترین‌ها در سال 2023!

سورگوم مهمان افتخاری بخارست

رویدادهای (فعالیت های آتی)

  • مجمع عمومی سورگوم ID, 5 آوریل 2023 10:00 – 13:00 سورگوم ID، پاریس (شرکت حضوری) در تاریخ 6 ژوئن 2023 ضیافت شام سورگوم ID برگزار خواهد شد.

  • کنفرانس جهانی سورگوم, 5-9 ژوئن 2023 مون‌پلیه – فرانسه