آخرین اخبار

کنفرانس جهانی سورگوم

سورگوم از ترکیه تا اوت-گارون

سورگوم مناسب برای علوفه: روش‌های خوب

رویدادهای (فعالیت های آتی)

  • Innov-Agri, 7-8 سپتامبر 2022، آندس، فرانسه

  • Eurotier, 15-16 نوامبر، هانوفر، آلمان

  • FAZI, 21-23 اکتبر 2022، برشا، ایتالیا

  • کنفرانس جهانی سورگوم, 9-5 ژوئن 2023، مونپلیه، فرانسه