آخرین اخبار

سورگوم از نظر بیومتانیزاسیون مزایای قابل چشمگیری دارد

کنترل موفق علف‌های هرز

آیا مایل هستید در در رابطه با سورگوم صحبت کنیم؟

رویدادهای (فعالیت های آتی)

  • بازدید از منطقه کار بلغارستان, در تاریخ 27-25 جولای، دوبریچ، بلغارستان

  • Farm Connect (نمایشگاه تجاری کشاورزی), از 31 آگوست تا 3 سپتامبر، اسلوبوزیا، رومانی

  • بازدید از منطقه کار ترکیه, در تاریخ 9-6 سپتامبر، تکیرداغ، ترکیه (برنامه‌ریزی و ارگانیزاسیون از سوی DLG)

  • بازدید از فعالیت فرانسه, صنایع بذر ذرت و سورگوم در تاریخ 28-26 سپتامبر