آخرین اخبار

سومین کنگره‌ی سورگوم اروپا در روزهای 12 و 13 اکتبر 2021 در تولوز فرانسه (Toulouse) برگزار خواهد شد.

آیا تولید سورگوم به میزان 8 تن در هکتار در شمال فرانسه به این زودی ممکن خواهد بود؟

برای ارسال پوستر تماس بگیرید

برای در ارتباط بودن با سومین کنگره‌ی اروپا، درخواست ثبت نام خود را تا 31 مه ارسال نمایید.