2019 yılında sorgum alanlarında güçlü bir büyüme bekleniyor : Avrupa’da +%5-10, İran’da +%40

 

İtalya ve İspanya’da öngörülen alan artışları küçüktür. Tohum talebinin (özellikle erkenci çeşitler) yüksek olduğu Başta Orta-Batı bölgesi olmak üzere, alanların en belirgin şekilde artacağı ülke Fransa’dır (yaklaşık + %10). Macaristan, Romanya ve Bulgaristan’da öngörülen artış %+5 ile +10 arasındadır. Daha doğuda, Ukrayna ve Rusya’da da öngörülen artış +%10’dur. Avrupa’nın tamamında öngörülen toplam yüzey artışı 25 000 hektardır. İran’da ise 65000 hektarlık bir alanın ekilmesiyle %40’tan fazla bir artış beklenmektedir.

Çeşitli bilgiler:

İklim: 2019 ilkbaharına da uzanan, 2018 yaz ve sonbahar kuraklığı çiftçileri sorgum gibi az su isteyen ekinlere yönelmeye itmiştir. Ayrıca Macaristan veya Romanya gibi bazı ülkelerde büyük miktarda kolza ve buğday kuraklık nedeniyle sonbaharda ekilememiş olup yazlık ekinler için alanlar boş kalmıştır. Buna karşın İran ekinlerin sulanması için su kaynaklarını yeniden dolduran yoğun yağışlar almıştır. Sorgum su kaynağın en etkili şekilde kullanılmasını sağlayan bir ekin olarak önem kazanmaktadır.
2018 verimleri: geçen yıl tüm Avrupa ülkelerinde sorgum verimi “iyi” ile “çok iyi” arasında olmuştur, bu da çiftçileri bu ürünü ekmek için cesaretlendirmektedir
Çeşit arzı: Avrupalı ıslahçılar tarafından sunulan genetik, hem giderek daha verimli hem de özellikle özel ihtiyaçlara cevap veren erkenci çeşitlerle birlikte pazarın ihtiyaçlarına daha da iyi karşılamaktadır (döngü sonunda hızlı kuruma, yüksek verim, kuraklığa karşı tolerans).
Münavebenin uzatılması: sorgum çiftçilerin ekim nöbetini uzatabilmesini sağlamaktadır, bu şekilde zararlı ot ve hastalıkların döngüsü kırılarak hem etkin hem de Avrupa Birliği gereksinimlerine uygun bir mücadele yöntemi teşkil edilmiş olur.


Tohumların çoğaltılması üzerinde hissedilen etki

Avrupa’daki alanların artışı, Avrupalı tohumcuların çoğaltım planlarını da etkilemiştir. Böylelikle, 2019 yılında Avrupalı ıslahçılar çoğaltma alanlarının artacağını öngörmüştür. Fransa’da 520 hektar (+%44), Macaristan’da 350 hektar (+%212), İspanya’da 90 hektar (+%6) ve İtalya’da 85 hektar (+%63) oranında bir çoğalma öngörülmektedir.

Devam ediyor muyuz?

Sorgum sözü size bırakıyor

Hesaplar doğru yapıldığında sorgum iyi bir fırsattır.