În 2019, sunt așteptate creșteri importante ale suprafețelor de sorg: + 5-10 % în Europa, + 40 % în Iran

 

În Italia și în Spania, se așteaptă creșteri minime. Creșterile cele mai mari sunt estimate pentru Franța (cca + 10 %), în special în regiunea Centru-Vest, unde cererea de semințe (mai ales timpurii) este puternică. În Ungaria, România și Bulgaria, se estimează că această creștere se va situa între 5 și 10 %. Aceeași constatare este valabilă și mai spre est, în Ucraina și în Rusia, unde sunt preconizate creșteri de +10 %. La nivelul întregii Europe, se așteaptă o creștere a suprafețelor de sorg de 25 000 ha. În același timp, în Iran se prevăd însămânțări pe o suprafață de 65 000 ha, reprezentând o creștere de peste 40 %.

Aceste evoluții au mai multe cauze:

Clima: seceta din vara și toamna anului 2018 – care s-a prelungit în primăvara anului 2019 – îi determină pe agricultori să se orienteze către culturi mai puțin consumatoare de apă, cum este sorgul. Mai mult, în țări ca Ungaria sau România, suprafețe mari de rapiță și de grâu nu au putut fi însămânțate în toamnă, din cauza secetei, fapt care a disponibilizat multe hectare pentru culturile de primăvară. Prin contrast, Iranul a înregistrat precipitații abundente în ultimul timp, ceea ce ar trebui să-i permită acestei țări să își refacă resursele necesare irigării culturilor. În acest context, sorgul se evidențiază ca o cultură care permite folosirea resursei de apă la un nivel optim.
Randamentele din 2018: producțiile medii de sorg au fost bune și foarte bune, în toate țările europene, iar acest lucru îi încurajează pe agricultori să extindă această cultură.
Oferta de soiuri: materialul genetic propus de amelioratorii europeni este din ce în ce mai performant și mai bine adaptat nevoilor pieței – mai ales prin soiurile precoce, care răspund unor necesități punctuale (pierderea rapidă a apei din bob, la final de ciclu; randament ridicat; rezistență la secetă).
Prelungirea rotațiilor: sorgul le oferă agricultorilor posibilitatea de a prelungi rotațiile și de a „sparge”, astfel, ciclul de viață al buruienilor și paraziților – iar acest lucru constituie un mijloc de combatere nu numai eficient, ci și conform exigențelor europene.


Efectul se resimte în domeniul multiplicării semințelor

Creșterea suprafețelor de sorg din Europa are impact asupra programelor de multiplicare ale societăților europene producătoare de semințe. Astfel, pentru 2019, obținătorii europeni preconizează o creștere puternică a suprafețelor de multiplicare. În Franța, se prevăd 520 ha destinate multiplicării (+44 %); în Ungaria, 350 ha (+212 %); în Spania, 90 ha (+6 %) și în Italia, 85 ha (+63 %).

Continuați?

Sorgul vă dă cuvântul!

Dacă îți faci bine socotelile, sorgul este o ocazie bună.