Tarım sanayicileri için sorgum farklı maharetlere sahiptir

 

Birden fazla pazar sektör sunarken (insani tüketim, hayvan yemi, biyoenerjiler, biyo malzemeler..) bunlarla sınırlı kalmamaktadır. Aynı sorgum ürününden taneler insani tüketimde, sap özütünden elde edilen çözünür karbonhidratlar etanol üretiminde, sap kalıntıları (küspe) ve yaprakları hayvan yeminde veya enerji üretiminde (kojenerasyon veya 2. nesil biyoyakıt) kullanılabilir.

Her yıl, erkenciliği ve verimliliği nedeniyle yeni sorgum çeşitleri seçilmektedir. Bu şekilde sorgum ekiminin ılıman bölgelerde, özellikle kuzey yarım kürede yaygınlaşması sağlanır. Sorgumun fazla su ve girdi gerektirmemesine bağlı genetik ilerleme bu ürünü yerel ve sürekli olarak birlikte çalışmak arzusunda olan tarım sanayicileri ve çiftçiler için olağanüstü bir fırsat haline getirmiştir.

 

Le guide des débouchés industriels

 

Tarım sanayicileri pazarları kılavuzunu indiriniz.