Şubat-Mart aylarında sorgum birçok ülkede gündemde olmuştur.

 

Fransa’ya çalışma ziyareti, İspanya’da konferans, Ukrayna’da konferans ve fuar…Şubat ve Mart aylarında sorgum tüm alanlardaki üretici ve işleme yapanları harekete geçirdi.

Fransa’da Sorghum ID Rus ve Ukraynalı ortaklara sorgumun hayvan yemi içerisindeki farklı değerlendirme şekillerini sunmuştur.

Topluluk hayvan yemi konusunda uzman gazetecilerden ve tarım holdinglerinin temsilcilerinden oluşmaktaydı (35 000 ile 500 000 hektar arasında toprak işleyen ve et, kümes hayvanı veya süt üreten mega işletmeler.) Kendilerine önerilen çalışma ziyareti sırasında tohum aşamasından nihai kullanıma kadar Fransız sorgum sektörünün farklı açılarını görme imkânını bulmuşlardır.

  • Fransız tohum üretimine (mısır ve sorgum) ayrılan sunum Fransa’da üretilen tohumlara ait özel avantajları keşfetmelerini sağlamıştır.
  • Arvalis Teknik Enstitüsünün ziyareti sırasında sorgum da dahil olmak üzere farklı ham maddelerle kümes hayvanları üzerinde gerçekleştirilen karşılaştırmalı testleri incelediler.
  • Orta Fransa’da Touraine’de yer alan ve sorgum ticareti yapan Granéo şirketiyle farklı pazarlar ve kurutma ve işleme teknikleri hakkında görüşmelerde bulunuldu.
  • Başka bir tarım işletmesinde ise sılajlık mısıra ek olarak silajlık sorgumunun avantajları ele alınmıştır.
  • Gezi büyükbaş hayvan yemi üreticisi bir firma olan Idena şirketinin ziyaret edilmesiyle sona erdi.

Katılımcılar sorgumun birçok avantajının ve mümkün olan kullanım şekillerinin anlaşılması için programın faydalı ve yeterli olduğunu belirtmiştir.


İspanya’da Sorghum ID bir konferans sırasında 200 çiftçiye ulaştı

Geçtiğimiz 20 Mart tarihinde Benavente bölgesinde yapılan toplantının katılımcı sayısı yüksekti, bu da İspanyol çiftçiler tarafından henüz pek tanınmayan sorgumun çok ilgi çektiğinin kanıtıdır. Hayvan yemi olarak çok tüketmesine rağmen İspanya’nın 6500 hektar kadar bir alan üzerinde az miktarda sorgum ürettiği doğrudur (30 000 ton, yani Fransa’dan 10 kat daha az). Bu yüzden İspanya her yıl 350 000 T hatta bazen daha fazla (2017’de 500 000 T) sorgum ithal etmektedir. Fransa 100 000 ton ile (üretiminin 1/3’ü) önemli bir tedarikçidir. Diğer başlıca tedarikçiler Ukrayna ve Rusya’dır.
Bu yıl pazarda yeni bir aktör ortaya çıktı. Çin’e gönderilmek için üretilen ve teslimatı iki ülke arasındaki ticaret savaşı nedeniyle iptal edilen 250 000 T sorgum İspanya’ya, Amerika Birleşik Devletleri tarafından satılmıştır. Neyse ki bu durumun Fransız sorgumunun ihracatı üzerinde bir etkisi olmamıştır, çünkü Ocak ayı sonuna kadar 3 yıldan beri en yüksek seviyesi olan 65 000 T ihraç edilmiştir, yani Fransız sorgumuna İspanya’da yer vardır.
20 Martta yapılan konferans İspanyol ve Fransız üreticiler arasındaki bağları güçlendirdi ve Sorghum ID birliğinin hedeflerini ve daha genel bir açıdan sorgumu tanıtmasını sağladı.


Ukrayna’da FNPSMS ve Sorghum ID tarafından 2 konferans ve bir fuar düzenlenmiştir

Her yıl düzenlenen Agro Animal fuarı Ukrayna’daki en büyük tarım fuarlarından biridir. Ukrayna tarımının başlıca buluşma noktası 19-21 Şubat tarihleri arasında Kiev’de düzenlenmiştir. Sorghum ID çiftçilere kendi standında meslekler-arası organizasyonunu, üretim tekniklerini ve sorgumun sunduğu farklı pazarları sunmuştur.
Ukrayna’da sorgum 45 000 hektar üzerinde üretilmektedir, dolayısıyla gelişme potansiyeli özellikle iklim koşullarının yazın çok kurak olabildiği ancak sulamanın neredeyse hiç olmadığı ülkenin güneyinde önemlidir.
Agro Animal Show fuarı çerçevesinde sorgumun hayvan yemi içerisinde değerlendirilmesi hakkında bir konferans düzenlenmiştir. Programda yapılan sunumlardan birincisi Arvalis Bitki Enstitüsü mühendislerinden Hugues Chauveau tarafından farklı yemlik sorgum tipleri ve büyükbaşlardaki kullanımları konusunda ve ikincisi Sorghum ID temsilcisi Charles-Antoine Courtois tarafından sorgumun tek mideli hayvanların yem karışımlarına eklenmesinin sağladığı avantajlar konusunda olmuştur. Sorghum ID üyesi tohum ve danışma şirketleri ise Ukrayna’da bulunan farklı hibritleri sunmuşlardır.
İkinci konferans ise “Fransa günü” çerçevesinde Business France tarafından düzenlenmiştir. FNPSMS temsilcisi Anna Kolakowska Fransız mısır ve sorgum tohum üretiminin avantajlarını değerlendirmiştir. Yüksek performanslı Fransız genetiği, kalitesi ve düzenliliği özellikle öne çıkarılmıştır.

Devam ediyor muyuz?

2019 yılında sorgum alanlarında güçlü bir büyüme bekleniyor : Avrupa’da +%5-10, İran’da +%40

Sorgum sözü size bırakıyor