Sorgumun her şey işlenebilir

 

SORGUMDA HİÇBİR ŞEY ATILMAZ, HER ŞEY İŞLENİR.

Sorgum farklı açılardan ilgi çekicidir: farklı pazarlarda kendine yer bulabilir: insani tüketim, hayvan yemi, biyoenerjiler, biyo malzemeler ama bunlarla da sınırlı değildir. Aynı sorgum ürününden taneler insani tüketimde, sap özütünden elde edilen çözünür karbonhidratlar etanol üretiminde, sap kalıntıları (küspe) ve yaprakları hayvan yeminde veya enerji üretiminde (kojenerasyon veya 2. nesil biyoyakıt) kullanılabilir.

 

Tane:
Sorgum tanesiyle insanlar veya hayvanlar için gıdalar veya nişastanın dönüştürülmesiyle elde edilen 1. nesil biyoyakıtlar üretilebilir.

Yaprak:
Sığırlar tarafından silaj şeklinde tüketilebilir veya kojenerasyon enerjileri ve 2. nesil biyoyakıtlar üretilebilir.

Sap:
Sap özütünden doğrudan fermantasyon yoluyla 1. nesil biyoyakıt üretilen çözünür karbonhidratlar elde edilir. Sap kalıntıları ise (küspe) sığırlar tarafından yem olarak tüketilebilir, kojenerasyon enerjileri (eşzamanlı olarak ısı ve elektrik üretimi), 2. nesil biyoyakıtları üretilebilir veya kağıt veya gübreye dönüştürülebilir.

Tamamı:
Sorgum bitkisinin tamamıyla ise organik gübre üretilebilir veya metanlaştırma yapılabilir.

 

Information on human food markets. (Turkish version) Download the guide.

Information on animal feed markets.(Turkish version)  Download the guide.

Information on agro-industrial markets.(Turkish version)  Download the guide.

 

 

Devam ediyor muyuz?

2021 sorgum kongresinin programında 3 çalıştay öngörülmektedir

Sorgum, beslenme ve iklim için geleceğin ürünü müdür?