La sorg, nimic nu se pierde; totul se transformă.

 

 

La sorg, totul se procesează

Sorgul este interesant din mai multe puncte de vedere. Nu numai că oferă debușee numeroase (consum uman și furajer, bioenergie și biomateriale), dar aceste debușee nu sunt exclusive. Dintr-o singură cultură de sorg se pot folosi boabele în consumul uman, zaharurile solubile extrase din tulpini se pot folosi în producția de etanol, iar reziduurile tulpinilor și frunzele se pot folosi în furajare sau în producția de energie (prin cogenerare sau ca biocarburanți de a doua generație).

 

Bobul:
Din boabele de sorg se pot produce alimente pentru consumul uman sau furajer, precum și biocarburanți de primă generație, obținuți prin conversia amidonului.

Frunzele:
Pot fi consumate sub formă de siloz, de către animale, sau pot fi folosite pentru a produce energii prin cogenerare și biocarburanți de a doua generație.

Tulpina:
Din sucul tulpinilor de sorg se extrag zaharuri solubile, din care se produc biocarburanți de primă generație, prin fermentare directă. Resturile de tulpini pot fi utilizate în furajare, pot fi folosite în obținerea energiilor de cogenerare (în producția simultană de căldură și electricitate) și a biocarburanților de a doua generație, sau pot fi transformate în hârtie sau îngrășăminte.

Planta întreagă:
Planta de sorg întreagă poate fi folosită în producția de îngrășăminte organice și cea de metan.

 

Totul despre debușeele de consum uman. Descarcă ghidul.

Totul despre debușeele de consum furajer. Descarcă ghidul.

Totul despre debușeele agroindustriale. Descarcă ghidul.

 

 

Continuați?

Șase loturi demonstrative

Trei ateliere, în programul congresului sorgului din 2021