“ Sorgum fiyat kriterlerinden ziyade özel nitelikleri itibariyle tercih edilmesi gereken kıymetli bir ürün olarak değerlendirilmelidir.”

 

Sorgum sektörünün Amerika Birleşik Devletlerindeki beklentileri hakkındaki sunumu sırasında ve Amerikan sorgum programını (United Sorghum Checkoff Program – USCP) tanıttıktan sonra, Frorentino Lopez sorgumun bilinirliği ve kendine has nitelikleri konusunda tüketicilerin daha iyi bilinçlendirilmesi gerektiği konusunda düşüncelerini paylaştı. Danışmana göre sorgumun geleceği ve gelişimi aktörlerin kamuoyunu bilgilendirme yeteneğine ve bu nitelikleri geliştirmesine bağlıdır.

Hububatın kolayca bulunabilmesi ve ulaşılabilir olması açısından nitelik ve değerinin ne kadar önemli olduğunu hatırlatmaktadır.

Sorgumun desteklenmesi için küresel bir seferberlik

Sorgumun bilinirliğinin artırılması, üreticilerin verim açısından gelişmesine yardım edilmesi, genetik araştırmalarının devam ettirilmesi, verimliliğin karlılığın artırılması dört kıtada ortak çalışma eksenlerini oluşturmaktadır. Florentino Lopez böylece ortak eylemlerin inşası yoluyla sorgumu desteklemek için dünya çapında bir seferberlik arzusunu dile getirdi.

Sunumun tamamına kongrenin internet sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz.