« Sorgul trebuie văzut ca un produs de valoare, ales în primul rând pentru calitățile lui speciale, și mai puțin pe criteriul prețului. »

 

Pentru Florentino Lopez, consultant agricol la CreandoMañana, sorgul este o materie-primă care diferă de toate celelalte: caracteristicile intrinsece ale acestei plante constituie adevăratele ei atuuri, și nu prețul.

În prezentarea despre perspectivele sectorului de sorg din Statele Unite, după expunerea programului american al sorgului (United Sorghum Checkoff Program – USCP), Florentino Lopez a discutat despre reputația sorgului și de nevoia unei mai bune popularizări a calităților intrinsece ale acestuia în rândul consumatorilor. În opinia consultantului, viitorul și dezvoltarea sorgului depind foarte mult de capacitatea celor care activează în sector de a informa publicul și de a promova calitățile acestei culturi.

Vorbitorul a readus în atenție calitatea și valoarea acestei cereale în raport cu disponibilitatea și accesibilitatea ei.

Mobilizare internațională pentru sprijinirea sorgului

Creșterea notorietății sorgului, îmbunătățirea randamentelor obținute de agricultori, cercetarea genetică, cunoașterea mai bună a numeroaselor debușee, îmbunătățirea productivității și rentabilității sunt teme curente de lucru, pe patru continente. Florentino Lopez a formulat, astfel, dorința de mobilizare la nivel mondial, în scopul sprijinirii sorgului prin intermediul unor acțiuni comune.

Puteți găsi prezentarea integrală pe pagina dedicată congreselor, de pe situl nostru.