Sorgum biyometanizasyon açısından ciddi avantajlar sunuyor

 

Genetik çeşitliliği ve Avrupa ıslahı sayesinde artık yüksek biyokütle verimine sahip tek mahsul yemlik sorgum, şeker sorgumu ve biyokütle sorgumu gibi birçok sorgum çeşidine sahibiz. Dahası, biyometanizasyon amaçlı sorgum yetiştiriciliği tarımsal alanda yem bitkisi yetiştiriciliği ile rekabet etmemektedir, çünkü sorgum biyokütlesi arazi boş olduğunda iki ürün arasında kullanılan CIVE (Cultures Intermédiaires à vocation Energétique – enerji amaçlı ara ürünler) sisteminin bir parçasıdır. Sorgum bazlı biyometanizasyonun avantajları hakkında daha fazla bilgi edinmek ister misiniz?

Sorgum biyometanizasyonun geleceğinde nasıl bir yere sahip?

  1. Küresel ısınma karşısında yenilenebilir enerji çok önemlidir: Büyük miktarlarda sera gazı (GHG) yayan fosil yakıtlardan kısmen kurtulmayı mümkün kılar.
  2. Avrupalı makamlar, mevcut veya planlanan biyogaz tesisleri için karlılık ve sürdürülebilirlik garantisi olan yenilenebilir enerjilerin geliştirilmesini desteklemektedir.
  3. Biyometanizasyon, yüksek enerji oranı sunmanın yanı sıra kısa bir döngüye sahiptir ve bu nedenle sosyal beklentileri fazlasıyla karşılamaktadır.
  4. Bu yenilenebilir enerjiyi değerlendirmeye yönelik üçüncü jenerasyon ve metan yakıtı üretimi gibi yeni yöntemler üzerinde çalışılmaktadır.

 

Biyometanizasyon, organik maddenin kontrollü anaerobik ortamlarda mikro-organizmalar tarafından parçalanmasına dayanan bir teknolojidir. Bu bozunma biyogaz ve digestatın üretilmesine yol açar:

Biyogaz nedir? Biyogaz, digesterden çıktığında su ile doymuş gaz karışımıdır. Bileşimi esas olarak metan CH4 (%50 ila %70) ve karbondioksitten (%20 ila %50) oluşur. Biyogazın net kalorifik değeri (NCV) 5 ila 7 kWh/Nm3‘tür Bu yenilenebilir enerjiden iki ana şekilde faydalanmak mümkündür. Bunlardan biri elektrik ve ısı üretimi için yakma ve yakıt üretimi, diğeri ise arıtma ve gaz şebekesine enjeksiyondur.

 


– 
Peki ya digestat?  Digestat, kısmen stabilize organik madde bakımından zengin, nemli bir yan üründür. Çoğunlukla biyometanizasyon tesisinin kurulu olduğu çiftlikte gübre olarak kullanılır.

 

Le guide des débouchés industriels

Download the Bioenergy review