Sorgul prezintă avantaje nete în domeniul producției de metan

 

Grație diversității sale genetice, dar și muncii amelioratorilor europeni, în momentul de față, există numeroși hibrizi de sorg cu un randament de biomasă ridicat: sorgul furajer cu o singură recoltare, sorgul zaharat și sorgul pentru biomasă. Mai mult, sorgul destinat obținerii metanului nu intră în contradicție cu profilul alimentar al acestei culturi agricole, deoarece sorgul pentru biomasă face parte din categoria plantelor de tip CIVE (culturi intermediare, cu profil energetic), care sunt semănate între două culturi, în momentul eliberării terenurilor. Vreți să aflați mai multe despre avantajele obținerii metanului din sorg?

De ce este sorgul o sursă de viitor în obținerea metanului?

  1. În contextul încălzirii climatice, sursele de energie regenerabile sunt inevitabile, pentru că permit renunțarea la o parte din consumul de combustibilii fosili – surse puternice de emisii de gaze cu efect de seră.
  2. Organismele europene sprijină dezvoltarea energiilor regenerabile, iar acest lucru garantează rentabilitatea și perenitatea fabricilor de metan aflate în plină activitate sau în curs de instalare.
  3. Pe lângă raportul energetic bun, producția metanului are avantajul „circuitului scurt”, răspunzând, astfel, unei cereri puternice din partea consumatorilor.
  4. În prezent, sunt analizate o serie de posibilități noi de valorificare a acestei energii regenerabile, precum trigenerarea și producția de metan combustibil.

 

Producția de metan se bazează pe descompunerea materiei organice, prin acțiunea unor microorganisme, în medii anaerobe controlate.

Această descompunere conduce la obținerea biogazului și digestatului:


– Ce este biogazul?
Biogazul este un amestec gazos, saturat de apă la ieșirea din digestor, a cărui compoziție constă, în principal, din metan CH4 (50-70 %) și gaz carbonic (20-50 %).  Biogazul are o putere calorică inferioară de 5-7 kWh/Nm3. Această energie regenerabilă poate fi exploatată în două moduri principale: combustie pentru producția de electricitate și căldură; producția de combustibil, cu injecție după epurare în rețeaua de gaze.

 

 


– Ce este digestatul? Digestatul este un produs secundar umed, bogat în materie organică perfect stabilizată. Cel mai adesea, este folosit ca îngrășământ în cadrul exploatației agricole în care este instalată unitatea de producție a metanului.

 

 

Le guide des débouchés industriels

Download the Bioenergy review

Continuați?

Sorgul prezintă avantaje nete în domeniul producției de metan

Cum erbicidăm eficient?