Kuruluşundan dört yıl sonra sorgum sektörü çalışmalarının meyvesini alıyor.

Sorgum sektörü çalışmalarının karşılığını alıyor.

Geçtiğimiz 26 Mayıs tarihinde internet üzerinden yapılan Sorghum ID Genel Kurulu sırasında bu gerçek dile getirildi. Bu sonuç Avrupa Birliğinin 11 ülkesinin yanı sıra, Avrupa Komisyonunun desteği sayesinde Rusya, Ukrayna, İran ve Türkiye’de uygulanan teşvik planlarından kaynaklanmaktadır. Söz konusu planlar sorgumun ve Avrupa genetiğinin avantajlarının teşvik edilmesini sağlamıştır. Bugün ise hem üretim hem de talep bazındaki etkileri görülmektedir. 2020’deki üretim özellikle alanların artması sayesinde, 2019’dakine oranla %6’lık bir artışla 61,5 milyon tona ulaşmıştır. Bu artış eğilimi özellikle Çin’de hayvan yemi ihtiyacındaki artış (+%17) nedeniyle %5 oranında büyüyen talebi izlemektedir. Toplamda ise sorgumun dünya çapındaki ticaretinde de bir artış gözlenmektedir: 2019’a göre %40’lık bir artışla 2020’de 8,4 tonluk bir ticaret yapılmıştır. Bu durum tohum çoğaltım alanlarında önemli ölçüde artışa yansımıştır: Başta Fransa ve Macaristan’da olmak üzere Avrupa’da +%60.

Ve tüm Avrupa’da teşvik programı aktif olarak yayılmaya devam etmektedir.

Seeds For Future teşvik planı Genel Kurul sırasında tanıtılmıştır: bu yeni teşvik planı Bulgaristan, Fransa, İtalya, Romanya ve İspanya’da başlatılmış ve halen Avrupa Komisyonunun desteğinden faydalanmaktadır. Planın amacı Avrupa genetiğinin üstünlüğü sayesinde sorgum üretimini geliştirmek ve çiftçilerin, mühendislerin ve sanayicilerin (hayvan yemi ve insan gıdaları, biyosanayiciler) ve tarım dünyasının kanaat önderlerinin bilgi seviyesinin artırılmasıdır.

Sorghum ID yeni bir delege seçiyor:

2019 yılından beri Sorghum ID delegesi olan Céline Duroc görevi Yönetim Kurulu tarafından Genel Delege olarak atanan FNPSMS direktörü Valérie Brochet’ye devrediyor. CEPM Başkanı Daniel Peyraube ve FNPSMS Başkanı Pierre Pagès büro üyesi olarak atanmıştır.

.

Devam ediyor muyuz?

KONGRE 2021 – Kayıtlar şu anda başlamıştır.

Tarım sanayicileri için sorgum farklı maharetlere sahiptir