İhracat, Fransız sorgum üretiminin 1 numaralı pazarı

 

Fransa, Avrupa’nın bir numaralı sorgum üreticisi olup, tek veya çok kesimli, genel olarak hayvan yemi amaçlı tane ve yem çeşitleri yetiştirmektedir. Mahsulün üretim alanı son yıllarda oldukça genişledi. Bununla birlikte ekim alanlarının %60’ının on ilde yoğunlaştığını görüyoruz; bunlar arasında bulunan Güney Batı bölgesi tarihi bir üretim havasıdır. Bu coğrafi yakınlık Fransa’nın sorgum üretiminin en büyük pazarını oluşturan İspanya’ya ihracatını büyük ölçüde açıklamaktadır.

Hayvan yemi ve ihracat

2023 kampanyasının sonucunda Fransız tane sorgum üretimi geçen yıla nazaran %49’luk bir artış göstermektedir. Bu sonuç hem ekim alanlarının (+%7) ve verimin (+%39) artışından kaynaklanmaktadır. Üretimin 318 000 tona ulaşması beklenmektedir.

İç pazarda veya ihracatta olsun, Fransız sorgum üretimi öncelikle hayvan yemi üretimine yöneliktir. Tane sorgum gerçekten de domuz veya kümes hayvanı yemi için çok uygundur.

Üretimin %65’ine yakını diğer Avrupa ülkelerine ihraç edilmektedir. İspanyol pazarı tek başına ihracatın neredeyse üçte ikisini kapsamaktadır. Diğer pazarlar ise Belçika, Birleşik Krallık, Hollanda ve İtalya’dır.

Sorgum üretiminin Fransa’daki coğrafi dağılımı