Akcióterv

Az Európai Unió – az európai ciroktermesztés előmozdításának motorja.

A francia kukorica és cirokvetőmag-előállító szakmaközi szervezet (F.N.P.S.M.S.) kezdeményezésére 2016 derekán két, a cirok és az európai cirokgenetika promócióját szolgáló projekt került a brüsszeli szervek elé.
2016 végén az Európai Bizottság elfogadta ezt a két projektet, és ezzel megerősítette az 1. Európai Cirokkonferencián megfogalmazott következtetéseket és orientációkat.
Ez a két, egyenként hároméves költségvetési kerettel rendelkező promóciós program lehetővé teszi a cirokmag, a takarmánycirok és a hibrid genetika előtérbe állítását.

  • Az egyik 5 európai uniós országra terjed ki: Franciaország – Olaszország – Spanyolország – Románia – Bulgária.
  • A másik két kelet-európai országra: Oroszország és Ukrajna.

A hivatalosan 2017 májusától 2020 áprilisáig futó két fentebbi program akcióterve több típusú tevékenységet is tartalmaz: kommunikáció és promóciós eszközök, fajtaplatformok, konferenciák, technikai kiadványok, agrárkiállítások, sajtó- és tanulmányutak, honlap, videoklipek, stb. Mindezek a tevékenységek a ciroktermesztés hírének javítását célozzák, kiemelik annak pozitívumait és hozzájárulnak a fejlesztéséhez. Gyakorlatilag az akcióterv végrehajtása 2017 nyarán kezdődött el több európai országban.

Ezzel párhuzamosan, és ebből a dinamikából táplálkozva 2017 áprilisában új, a cirok és az európai cirokgenetika promócióját szolgáló projektek került a brüsszeli szervek elé. Ezek az új projektek egyéb európai, közel- és közép-keleti országokat céloznak meg. A döntés várható időpontja: 2017. október-november.