Конгрес 2021 г. – В цифри

Ангажиран сектор с обещаващи пазари

На 12 и 13 октомври 2021 г. се проведе Третият европейски конгрес по въпросите на соргото. Уникална среща, която позволи на участниците да разгледат ключовите теми чрез пленарни презентации, но също и работни срещи и време за дискусии за споделяне на експертизи и експертен опит. На дневен ред бяха сортоселекция, агрономия и производствено-преработвателна индустрия.

Трето издание във Франция

Тулуза в центъра на събитията

Cap sur Toulouse

Силно международно участие

170 участници, 20 националности, представени 3 континента (Европа, Америка, Африка).

40 лектори

40 intervenants

Изследователи, икономисти, преработватели, агрономи, семепроизводители, климатолози, генетици и др.

3 основни семинара

40 intervenants

… и 4 свързани с тях кръгли маси

„Селекция на сортове и генетичен прогрес“
Кръгли маси:
„Идентифициране на ключовите фактори за успех на бъдещи програми за селектиране“ и „Как да се засили цялостната ефективност на програмите за отглеждане на сорго на европейско ниво?“

„Агрономия и производство“
Кръгли маси:
„Фуражно сорго във Франция“

„Преработваща промишленост“
Кръгли маси:
„Валоризиране на соргото в храната за домашни любимци“

Ключови теми

Les thématiques clés

– Световната и европейската икономика на соргото
– Предимствата на соргото, изправено пред климатичните промени
– Перспективи за сектора на соргото в Съединените щати
– Бъдещ напредък в сортовата селекция
– Производствени техники
– Пазари

Запознайте се с пълното съдържание на презентациите на страницата на уебсайта, посветена на конгреса.