800 000T. Eylül 2018’den beri İspanya’da tüketilen sorgum miktarıdır. Yani 2015’e göre 10 kat fazla!

 

Üretiminin düşüklüğü nedeniyle (45 000 T), İspanya geçmişten beri Avrupa’dan ihtiyacını karşılama alışkanlığına sahiptir: İhtiyacının neredeyse tamamını Fransa, Ukrayna ve Rusya’dan karşılamaktadır. Ancak Mayıs 2018’den beri tedarikçi ülkelere yeni bir aktör eklemiştir: ABD. ABD, iki ülke arasında yüksek gümrük vergisi uygulanmasına neden olan Çin-Amerika ticaret savaşı nedeniyle İspanya’yı eskiden Çin’e sattığı miktarları gönderebileceği bir alan olarak görmektedir. Her şey Mayıs 2018’de başladı.  Çin, ABD tarafının Çin çeliğine uyguladığı gümrük vergisi artışlarına cevap olarak soya ve sorgum dahil olmak üzere bazı ABD menşeili birincil tarımsal ürünlere ilave gümrük vergisi getirmiştir. Sonuç olarak Çin’in ABD’den sorgum ithalatı yılda 6MT’den neredeyse sıfıra düşmüştür. Bu da ABD’yi başta Avrupa olmak üzere yeni pazarlar aramaya yöneltmiştir. Avrupa’ya yapılan Amerikan ihracatı Mayıs 2018’de başlamıştır: Mayıs-Haziran arası yaklaşık 250 000 T civarında ve Eylül ayından beri 700 000 T’a ulaşmıştır.

Amerikan sorgumu İspanya’da: bir tehdit mi fırsat mı?

Amerikan sorgumunun İspanyol pazarına güçlü bir şekilde girmesi Avrupa operatörlerinin biraz endişe etmesine neden olabilir, ancak şimdiye kadar İspanya özellikle Fransa’nın güney batısından ve zaman zaman Ukrayna ve Rusya’dan ithalat yapıyordu. Amerika’nın İspanya’ya yaptığı ihracat Fransa’nın ihracatını şimdilik etkilememiştir: son 5 yıl boyunca miktarlar sabit kalmıştır. Ukrayna ve Rusya’dan yapılan ithalat ise azalmıştır ancak bunun nedeni İspanya’nın talep artışını öngöremeyen bu iki ülkedeki mal eksikliği olmuştur. Ayrıca, İspanya’daki sorgum tüketiminin ani artışı (özellikle domuz sektörünün ihtiyacından kaynaklanan) bu hububatın yem rasyonları için gerçek bir potansiyeli olduğunu ve hayvan yemi pazarında gelecek için önemli bir pazar olacağını göstermektedir.

Avrupa, genetiği sayesinde çok yüksek bir verimlilik potansiyeline sahip olan yıldızlı sorgumla bu talebe cevap verebilecek ciddi avantajlara sahiptir. Ayrıca, tohum kalitesi ve üretildiği yerin pedoklimatik koşullarının çeşitliliği üretimi güvenli hale getirmektedir.

Devam ediyor muyuz?

Sorgum konulu toplantı ve konferanslar devam ediyor.

Sorgum tanesinin anatomisini biliyor musunuz?