Sorgum tohumlarınızın karbon ayak izini biliyor musunuz ?

 

Bu soruya cevap vermek için tane sorgum ve yemlik sorgum hakkındaki özel bir çalışma programı 2021’den beri Arjantin’de devam etmektedir. Burada iki sonuç hedeflenmektedir: tohumlara karbon ayak izi açısından katma değer sağlamak ve sürdürülebilirlik yolundaki tarım sektörlerini desteklemek.

“Sorgum düşük karbonlu tarım sektörlerinde kilit rol oynayabilir”

Arjantin’de sürdürülen Advanta Sorghum Carbon projesinin sorumlusu Tomas Sundblad bu şekilde düşünmektedir. Bu düşüncesinin sebeplerini 2. Dünya Sorgum Konferansı sırasında yaptığı konuşmasında açıkladı.

2 yıllık bir araştırmanın ardından ilk bilgiler elde edildi.

Advanta’nın tohum üretiminin karbon ayak izi çalışmaları 2021 yılında başladı. Tomas şu şekilde konuştu “Üretimin karbon ayak izini ülke ölçeğinde bilmek istedik.” “Yaptığımız araştırmalar Arjantin’de tohum üretiminin karbon ayak izinin tohumun kilosu başına 0,77kg CO2eq olduğunu ortaya koymuştur. Bu da 1,79 kg CO2 eq/kg olan dünya ortalamasının yarısıdır (kaynak Agri-footprint 4.0). Ancak daha iyisini yapmak istiyoruz ve bunun için iki büyük eksen üzerinde çalışmalarımızı başlattık. 

Tohumlarımızın sıfır karbon üretimine…

Öncelikle tohumlarımızın karbon ayak izini daha da azaltmak ve geri kalan kısım için telafi stratejileri uygulamak istiyoruz. Somut olarak, amacımız çiftçilere sıfır karbon emisyonlu tohum torbaları sunmaktır.

…ve düşük karbonlu tarım ürünlerine doğru. 

“Ayrıca mahsulün sürdürülebilirliği üzerinde de pozitif bir etkiye sahip olmak istiyoruz. Bunun için genetik araştırmaya yöneliyoruz. Çiftçilere hasat sürecinin karbon ayak izinin azaltılmasını sağlayan gelişmiş hibritler sunmak istiyoruz.  

Son iki yılda, yağışlı koşullarda ve farklı üretim teknikleriyle (bitki örtülü veya bitki örtüsüz, farklı türde biyolojik girdilerle ve farklı yöntemleri birleştirerek …) binlerce hektar tahıldan elde edilen verileri analiz ettik.Sonuçlar cesaret verici. Buna göre sorgum kritik yıllarda iyi sonuçlar veriyor ve iyi tane verimi/düşük karbon ayak izi oranı olarak ilgi çekici bir alternatif olmaktadır.   

Yemlik sorgumun silosunun karbon ayak izini de hesapladık. Mısır silolarına kıyasla, kuru madde, çözünebilir protein veya metabolize edilebilir enerjinin kilogramı başına karbon ayak izi açısından sonuçlar burada da olumludur. Bu yüzden sorgumun düşük karbonlu tarımsal sektörlerin gelişiminde anahtar rol oynayabileceğini bunun da et, süt veya biyoyakıt (biyoetanol ve biyogaz) üretimi gibi sektörlerde bir katma değer kaynağı olabileceğini düşünüyoruz.”