Dünya çapında sorgum araştırmaları seferberliği

 

Haziran ayı başında 5 gün boyunca 2. Dünya Sorgum Konferansı düzenlendi. Ürünün iklim değişikliği karşısındaki dayanıklılığı ve mukavemetine odaklanılan bu istisnai toplantıda sorgumun değer zincirine ve aşılması gereken başlıca zorluklara değinildi. Dünya sorgum topluluğunun 400’den fazla üyesi çalışmalarını sunmak ve yeni ortaklıklar kurmak veya mevcut olanları güçlendirmek için hazır bulundu. Beklentileri artıran bu ürüne olan bağlılıkları gelecek için umut verici.

Global Sorghum Association (GSA) başkanı Jurandir Magalhaes

“Dünya sorgum topluluğumuzun kararlılığını ve coşkusunu görmekten çok mutlu oldum”

dedi.
Kongre katılımcılarının sayısının fazlalığı (400’ün üzerinde) kadar coğrafi kökenlerinin çeşitliliği (40’ın üzerinde ülke), profil zenginliği (yaklaşık 150 farklı kuruluş) ve ele alınan konuların genişliği organizatörler için memnuniyet kaynağı olmuştur. 5 genel oturum, 20 tematik çalıştay, 160 poster ve sergi alanında yapılan çok sayıda gayriresmi görüşme etrafında düzenlenen kongre gündemi oldukça zengindi. Sunum ve konuşmaların dışında, katılımcılar bu buluşmanın network kurma boyutunu da takdir etti.  Bir araya geldiğimiz dinleyiciler “Tek bir yerde, bir kaç gün içerisinde sorgum konusunda en bağlantılı ve dünya çapında en yetkin uzmanlarla buluştuk”. Hem deneyimlerini bizimle paylaştılar, hem de doğrudan onlarla tanışma ve konuşma fırsatı bulduk. Bu durum yeni ortaklıkların oluşturulmasını kolaylaştırmaktadır” şeklinde görüş belirtti.

Ayrıntılı gündeme ve konuşmacılara bakınız