Știți care este amprenta de carbon lăsată de semințele culturii dvs. de sorg?

 

Pentru a răspunde la această întrebare, în Argentina se desfășoară, din 2021, un program de studiu axat pe sorgul-boabe și sorgul-siloz. Obiectivul acestui este unul dublu: crearea de valoare adăugată pentru semințele de sorg, prin realizarea unor bilanțuri de carbon, și sprijinirea sectoarelor agricole angajate pe direcția sustenabilității.

« Sorgul ar putea avea un rol esențial în sectoarele agricole axate pe reducerea emisiilor de carbon»

Este convingerea lui Tomas Sundblad, directorul proiectului AdvantaSorghum Carbon, în Argentina. El și-a prezentat argumentele în acest sens în cadrul celei de-a la doua conferințe mondiale a sorgului.

Primele lecții, după doi ani de cercetare

Studiul realizat de Advanta pe tema amprentei de carbon asociată producției de semințe a fost demarat în 2021. «Mai întâi, am vrut să aflăm care este amprenta producției de carbon la scara întregii țări», explică Tomas. «Studiile noastre au arătat că în Argentina, amprenta de carbon a producției de semințe este de 0,77 kg echivalent CO2 / kg de semințe. Aceasta înseamnă jumătatea nivelului mondial de referință, care este de 1,79 kg echivalent CO2 / kg de semințe (sursa: Agri-footprint 4.0).Însă noi vrem să ajungem la un nivel și mai scăzut, motiv pentru care am lansat două axe de studiu mari, complementare.

Către o producție de semințe neutră din punctul de vedere al emisiilor de carbon…

Mai întâi, vrem să reducem și mai mult amprenta de carbon a semințelor noastre și să punem la punct strategii de compensare a porțiunii de emisii rămase. Concret, obiectivul nostru este de a le livra agricultorilor noștri saci de semințe neutre din punctul de vedere al emisiilor de carbon.»

…și către producții agricole cu emisii de carbon scăzute.

Mai mult: vrem să influențăm pozitiv agricultura durabilă. În acest sens, ne bazăm pe cercetările din domeniul geneticii. Vrem să le oferim agricultorilor hibrizi ameliorați, care permit reducerea amprentei de carbon pe tot parcursul procesului de cultivare și dezvoltare a culturilor. 

În ultimii doi ani, am analizat date colectate de pe mii de hectare de cereale, cultivate în regim neirigat și prin diverse tehnologii de producție (cu sau fără covoare vegetale, cu diferite inputuri bio, prin combinarea unor metode diverse), iar rezultatele sunt încurajatoare. Ele arată faptul că sorgul obține rezultate bune și în anii critici, putând oferi o alternativă interesantă din punctul de vedere al raportului randament boabe – amprentă de carbon slabă. 

De asemenea, am calculat amprenta de carbon lăsată în siloz de sorgul furajer. Și aici, rezultatele sunt pozitive prin comparație cu silozul de porumb, atât din perspectiva amprentei de carbon pe kilogramul de substanță uscată, cât și a conținutului de proteine solubile sau de energie metabolizabilă. De aceea, suntem de părere că sorgul ar putea juca un rol esențial în dezvoltarea sectoarelor agricole cu emisii mici de carbon, ceea ce ar însemna crearea valorii adăugate în domenii ca producția de carne, lapte sau biocombustibili (bioetanol și biogaz)».

 

 

Continuați?

Sorgul vă dă cuvântul!

Congresul european al sorgului