Sorgum Soufflet’de yeni bölgeler kazanıyor

 

 Brüt numune

Sorgum, toptancı Soufflet’nin faaliyet alanlarında yeni bir patlama yaşamaktadır. Başlangıçta Cher, Nièvre ve Yonne bölgelerinin üreticileri tarafından fazla tanınmayan bu ürün kolzanın aleyhine olarak gelişmiştir. Kolza son 2 yıldır kuraklığa bağlı ekim sorunları ve zararlılara kaşı mücadelede zorluklarla karşı karşıya kalmıştır. Dolayısıyla yeni bir ürünün bulunması gerekiyordu. Anahtar kriter mısır ve ayçiçeği alanlarını sınırlandırarak, hububatların zararlı ot kontrolünü daha iyi bir şekilde düzenleyebilmek için zararlı ot döngüsünü kırmaktır. Bu bağlamda, sorgum çeşitlendirme ürünü olarak kış ketene tercih edilmiştir.

 Olgun Sorgum

 

Sorgum az masraflı bir üründür

Üreticiler için sorgumun çok fazla avantajı bulunmaktadır: zararlı ot döngüsünü kırmasından başka, daha az su isteyen (ciddi su eksikliği durumunda zarar görebilecek olsa da), zararlılara karşı fazla hassas olmayan ve özel herhangi bir yatırım gerektirmeyen bir yaz ürünüdür. Soufflet’ye göre “İşletme giderleri açısından düşük bir yatırım gerektirmesi sorgumun az masraflı bir ürün olmasını sağlamaktadır. Ekim veya hasat için hiç bir ek yatırım gerekmemektedir.” Ancak yine de sorgumu keşfeden üreticilerin desteklenmesi gerekmektedir, çünkü “erken ekim yapmaya eğilimleri” olduğundan ekim tarihlerini belirleme ve yaz ot temizliği konusunda kendilerine yardım edilmelidir. Soufflet doğru uygulamaların yaygınlaşması için gerekli olan araç ve hizmetleri geliştirmektedir (flaş, deneme, arazi önerileri…)

 

 La Chapelle St Ursin’de (18) trene yükleme

 

Hayvan ve kuş yemi

Lojistik olarak, sorgum sonbaharda diğer ürünlerle birlikte toplandığından, Soufflet tesisleri en verimli şekilde kullanmak ve ayçiçeği ve mısırla karma tesisler bulundurmaktan kaçınmak için kurutma tesislerini ayırma yoluna gitmiştir. Toplama kriterleri nem, ÖA (özgül ağırlık), kirlilik ve kırık tohumlardır.

 

 Temizlikten sonraki numune

Halihazırda Soufflet’de üretilen sorgumun büyük bir kısmı büyükbaş hayvan yemi olarak kullanılmaktadır. Niş pazarı olarak, kuş yetiştiriciliği alanı özel şartnamelerle birlikte gelişmektedir. Soufflet gelecekte genetik ilerleme sayesinde, başka pazarlara girebilmek için daha erkenci ve verimli çeşitlere sahip olabileceğimizi ummaktadır (beyaz sorgum).

 

Devam ediyor muyuz?

Macar sorgumunun başarı hikayesinin arka planı.

www.sorghum-id.com hakkında yeni haberler