Sorghum ID, hareket halinde bir ortak

 

Cirad’ın (Kalkınma için tarım araştırmaları konusunda uluslararası işbirliği merkezi) 2. Dünya Sorgum Konferansının Fransa’da yapılacağını ilan etmesiyle birlikte Sorghum ID organizatörlerin yanında yer almaya karar verdi. Dernek üyeleriyle bağlantı kurmanın ve sergi alanına katılmanın yanı sıra, Valérie Brochet tarafından temsil edilen Sorghum ID, programın öne çıkan dört etkinliğinde yer aldı.

Sorghum ID Avrupa sorgum sektörlerini geliştirmeyi amaçlayan bir dernektir

Sorghum ID 1. Avrupa Sorgum Kongresinin (Bükreş 2016) başarısının ardından 2017’de kurulmuştur. Konuşması sırasında Sorghum ID temsilcisi Valérie Brochet derneğin hedefleri ve eylemlerinin yanı sıra Avrupa pazarlarının özelliklerini ve beklentilerini de sunmuştur.
“Başlıca hedefimiz Avrupa’da sorgum üretimini ve genetiğini desteklemek ve geliştirmektir” şeklinde açıklamada bulunmuştur. Bu misyonu gerçekleştirmek için Sorghum ID, tohumdan yetiştiriciye veya işleme sanayine kadar olan bir sektörü Avrupa düzeyinde bir araya getirmeyi amaçlayan çalışmalar yürütmekte ve sorgumu farklı açılardan tanıtan tanıtım faaliyetleri gerçekleştirmektedir.

·      Ürünün en somut faydaları
·      Gıda ve gıda dışı kullanım pazarları
·      Avrupa genetiği
·      Avrupa’daki tohum üretimi
·      Çiftçilerin üretim becerilerini güçlendirecek tarımsal teknikler

“Avrupa’da sorgum Avrupa iklimine ve iklim değişikliğine bağlı tehditlere karşı çok uygun çeşitler, öğrenmesi kolay üretim uygulamaları, pazarların çok yönlü olması, ve özellikle glüten nedeniyle insani tüketim açısından önemli imkanlar sağlaması gibi birçok avantaja sahiptir”. “Bu avantajlar tohum ıslahçılarına, çiftçilere, sanayiye ve müşterilere önemli ufuklar sunmaktadır. En önemli hedefler geniş bir ürün arzı oluşturmak amacıyla kritik boyuta ulaşmak ve ARGE yatırımlarını artırmaktır. Bu şekilde sorgumun farklı pazarlarının şahit olduğu dinamik talebe cevap verebilecek duruma gelebiliriz” dedi.

Avrupa’da halen sorgum ekimi dane ve silaj üretimi olarak yılda 500 000 ile 560 000 hektar arasında değişmektedir. Sunumu indiriniz.

Sunumu bağlantısı