Genel oturumlarda verilen kilit mesajlar

 

 

Konferansın her günü belli bir konu üzerinde uzmanların söz aldığı bir buçuk saatlik bir genel oturumla başladı. Bu sayede iklim değişikliği ve kuraklığa karşı dayanıklılık, iklim değişikliği ve çeşit ıslahı, Avrupa pazarının ve üretim sistemlerinin gelişimi, ürün inovasyonları ve sürdürülebilir gelişim, sorgum temelli insani tüketimin arttırılması gibi çok farklı konular ele alınabilmiştir. Her bir genel oturumda sorgumun geleceğini ve önümüzdeki yılları etkileyecek güçlü eğilimleri tanıtan güncel sunumlar yapılmıştır. Bu oturumlar aynı zamanda izleyicilerle uzun tartışmalara olanak sağlamış ve katılımcılar sorularını doğrudan sahnede bulunan uzmanlara sorabilmiştir.

 

“İklim değişikliği acilen kuraklığa karşı dayanıklılık ve mukavemet ihtiyacını ortaya çıkarmıştır”

1. genel oturum sırasında Nathalie Noblet-Ducoudré (Paris-Saclay Üniversitesi, Fransa) halihazırda gözlemlenen iklim değişikliğini değerlendirdi ve gelecekte olması beklenen değişiklikler hakkında bilgi verdi. “GIEC tahminleri, 2030 yılına kadar 1,5°C ısınmaya ulaşılacağını ve bu yüzyılın sonundan önce ısınmanın 2°C’yi aşma ihtimalinin yüksek olduğunu gösteriyor” diye açıklamada bulundu. Dolayısıyla, ona göre çok daha yoğun sıcak hava dalgaları, daha sık, yoğun ve uzun kuraklıklar, daha faza yağış ve yeni iklim kazalarının birleşimini beklemeliyiz. Buna bağlı olarak tarım ürünlerinin üretimine ve erişilebilirliğine yönelik riskler ortaya çıkmaktadır. “Tarımın evrimi hangi iklim bağlamında gerçekleşiyor?” başlıklı sunumunda “Tarım, ormancılık ve toprağın diğer kullanım şekilleri 2019 yılında toplam gaz emisyonunun %22’sine neden oldu ancak emisyonun azaltılmasında da önemli ölçüde katkıda bulunabilir” şeklinde görüş bildirdi.

 

Nathalie Noblet-Ducoudré
(Paris-Saclay Üniversitesi, Fransa)

 

 

 

“İklim değişikliği daha hızlı ve etkin ıslah programları gerektirmektedir”

2. genel oturumun konuşmacıları Graeme Hammer (Queensland Üniversitesi, Avustralya) ve Laura Mayor (Corteva Agriscience, ABD) ürün simülasyonuyla tarladaki deneyimi birleştirerek ürünün iyileştirilmesine yönelik olarak biyoloji bilgilerinin optimize edilebileceğini belirtmişlerdir.

İklim değişikliği tarımın uyum sağlayabilmesi için ıslah programlarının daha hızlı bir şekilde çeşit sunmasını gerektirmektedir. Bazen henüz var olmayan çevreler için de ıslah yapılması öngörülmelidir. Bu nedenle tahmin yöntemleri ıslahçılar için giderek daha önemli hale geliyor.

 

Graeme Hammer
(Queensland Üniversitesi, Avustralya)

 

 

 

Laura Mayor
(Corteva Agriscience, ABD)

 

 


“Avrupa pazarının ihtiyaçları ve üretim sistemlerinin evrimi sorgum için fırsat alanlarını genişletmektedir”

Avrupalı uzmanlar Valérie Brochet (FNPSMS, Fransa), Boris Parent (INRAE, Fransa) et David Pot (CIRAD, Fransa) sorgumun ıslahçılar, tohum üreticileri, çiftçiler, sanayiciler ve müşteriler için büyük ufuklar sunduğunu gösteren Avrupa değer zincirinin genel çerçevesini çizmişlerdir.  Onlara göre tüketicilerin artan ihtiyaçlarına cevap verebilmek amacıyla çeşitlerin artırılması için sorgum araştırma ve geliştirme çalışmalarının yapılması ve ARGE yatırımlarının artırılması gerekmektedir.

Dünyadaki iklim ve sosyoekonomik koşulların hızlı bir şekilde evrilmesine cevap olarak, Avrupa ve Afrika arasında sorgumun üretimi ve kullanımıyla ilgili olarak araştırma yapılması konusunda bir işbirliğinin, inovasyonu teşvik etmek ve farklı koşullara uyum sağlanmasını kolaylaştırmak için gerekli olduğunun altı çizildi.

Daha fazla bilgi için

Valérie Brochet
(FNPSMS, Fransa)

 

 

 

Boris Parent
(INRAE, Fransa)

 

 

 

David Pot

(CIRAD, Fransa)

 

 

 

“Dünyadaki tüketim davranışlarının ve gıda ihtiyaçlarının evrimi gıda bileşeni olarak sorgum talebini artırmaktadır.”

3. genel oturumda tarım gıda sanayinden araştırmacılar ve profesyoneller olan Kwaku Gyebi Duodu (Pretoria Üniversitesi, Güney Afrika), Monia Caramma (İsviçre) ve Earl Roemer (Nu Life Market, ABD) sorgum temelli gıda ürünleri ve tüketimlerinin dünya çapındaki evrimi hakkında tartışmak için bir araya geldi. Gıda hububatı olarak sorgum tüketiminin artmakta olduğunu çünkü sorgumun diyetetik kriterlere, yeni pazar fırsatlarına ve tüketicilerin yenilikçi ürünlere karşı duydukları ilgiye uygun olduğunu belirtmişlerdir.

Bu bağlamda, kaliteli gıdaların elde edilmesini ve çiftçiler için değer oluşturulmasını sağlayan sorgum temelli üretim sistemleri karbon tutma yoluyla iklim değişikliğini azaltırken aynı zamanda gelecek için umut vermektedir.

Kwaku Gyebi Duodu
(Pretoria Üniversitesi, Güney Afrika),

 

 

 

Monia Caramma
(İsviçre)

 

 

 

Earl Roemer
(Nu Life Market, ABD)

 

 

 

 

“Ürün inovasyonları ve sürdürülebilir gelişim sorgumun performansının farklı çevrelerde artırmak için gereklidir”

Konferansın 4. yuvarlak masasında iki akademisyen söz aldı: James Schnable (Nebraska Üniversitesi, Lincoln, Amerika Birleşik Devletleri) ve Dilys S. MacCarthy (Gana Üniversitesi).  Bu iki araştırmacı başlıca üç konu üzerinde durmuştur: ürün inovasyonları için mevcut fenotip verilerin işlenmesi, bitkilerin strese karşı verdiği cevapları açıklamak için derinlemesine 2D ve 3D öğrenerek nicel genom bileşeninin tanımlanması.

Batı ve orta Afrika tarımsal sistemlerindeki üretimi ve ekosistem servislerini artırmak için gerekli hale gelen sürdürülebilirliğin yoğunlaştırılmasına ilişkin uygulamaları da ele aldılar.

James Schnable
(Nebraska Üniversitesi, Lincoln, Amerika Birleşik Devletleri)

 

 

 

Dilys S. MacCarthy
(Gana Üniversitesi)