Çeşit platformlarI
ve saha günleri

  • 2021’de Türkiye’de 6 çeşit test edilecek
  • Tekirdağ Karaevli’de nisan sonunda ekim
  • 2 çeşit dane sorgum ve 4 çeşit yem sorgumu
  • DLG’nin 1-4 Eylül 2021 tarihleri ​​arasında düzenlediği Tarım ve teknoloji günleri etkinliğinde ziyaret edilebilir.

2 Adet Tane Sorgum Çeşidi

ES FOEHN

Orta erkenci (100-115 gün) kızıl hibrit tane sorgum çeşidi, Türk Milli Çeşit Listesinde tescilli ilk hibrit tohum çeşididir ve Avrupa’da en çok satılan çeşit olma özelliğine sahiptir.  Yüksek enerji değeri, protein içeriği (>=%11), nişasta içeriği (>=%78), oksitlenmeyi azaltan sorguma özgü yağ asidi içeriği ve çok düşük tanen içeriği (<%0,12 kuru madde) ile bu çeşit günümüzde birçok sektörde içerik olarak kullanılmaktadır. Sahip olduğu özellikleri sayesinde hayvan yemi (kümes hayvanları, su ürünleri yetiştiriciliği, yumurta, evcil hayvanlar…), %50 unsu ve %50 camsı tanesiyle insan gıdası (un, malt, bisküvi, patlamış sorgum) ve biyoetanol üretiminde kullanımı tercih edilmektedir.

Tüm koşullara uyum sağlayan çeşit su stresi altında (tane mısıra göre %50 daha az su ihtiyacı duyar) ya da normal koşullarda 10 ton/ha üzerinde verim potansiyeline sahiptir. Kısa yapısıyla hasadı kolaylaştırır ve yatmaya dayanıklıdır. İyi bir çıkışı olan, makrofominaya karşı iyi toleranslı ve çok iyi yeşil kalan yarı açık salkım.

Çeşit, mevcut başarısını çok sağlam ve dirençli yapısına borçludur. 

Ekim/ortam koşulları için öneriler:

Sıcaklık toplamı (eşik 6 °C) = 1,885 °C
ekimden hasada kadar %16 H2O

Yoğunluk:
1. Kısıtlı koşullarda: 220.000 – 260.000 tane/ha
2. Elverişli koşullarda: 260.000 – 300.000 tane/ha
3. Sulak koşullarda: 300.000 tane/ha

 

Sıra arası: 20 – 70 cm
Ekim derinliği: 2 – 4 cm
Toprak sıcaklığı: > 10-12°C 

RGT GGUSTAV

Turuncumsu yarı geççi hibrit tane sorgum çeşidi.Çok düşük tanen içeriği (<0.1%)  sayesinde tek mideli hayvanların beslenmesi için başlıca kriter olan protein ve enerji sindirimi çok iyi bir şekilde sağlanır. %50 oranında unsu ve %50 oranında camsı taneli RGT GGUSTAV tane sorgumun farklı pazarlarında kullanılabilir. 

Çeşit, az sulama, su stresi, normal sulama, hatta sulak koşullar dahil tüm koşullara uyumludur.
Verim potansiyeli 8 ile 9 ton/ha arasındadır. 2018’de Arvalis’te yapılan testlerde, çeşit orta geççi/geççi segmentinin en başarılı çeşidi olmuştur. Çıkışta çok hızlı büyüme özelliği (7.7/9), yatmaya karşı yüksek direnci fusaryum ve makrofomina gibi farklı döngü sonu hastalıklarına karşı dayanıklılığının da altı çizilmelidir.

Ekim/ortam koşulları için öneriler:

Sıcaklık toplamı (eşik 6 °C) = 1,910°C
ekimden hasada kadar %16 H2O
Uygun sıra arası: 60 cm

Yoğunluk: 
1. Kısıtlı koşullarda: 250.000 – 300.000 tane/ha
2. Elverişli ya da sulak koşullarda: 300.000 – 350.000 tane/ha 

Ekim derinliği: 2 – 4 cm
Toprak sıcaklığı: > 12°C 

4 Adet Yemlik Sorgum Çeşidi

ES HYPERION

Tek biçimlik, orta geççi (115-130 gün) yemlik çeşidi olma özelliklerine sahip hibrit sorgum çeşididir. Türkiye’de tescil süreci devam eden çeşit 2022’de tescil edilecektir.

Yüksek besin değerine, iyi sindirilebilirliğe ve yüksek şeker içeriğine (%20-26 oranında çözünür şeker) sahip, kısır (steril) (asidoz riski bulunmamaktadır) özellikteki bu çeşit, inek sütü üretiminde butirik asit içeriği açısından zengin, yüksek verimlilikte ürün alınmasına imkan vermektedir. Bu çeşitten elde edilen yem, etçi sığır, koyun ve keçi yetiştiriciliğinde de kullanılmaktadır. Şeker içeriği silajın silolarda daha iyi bir şekilde muhafaza edilmesini sağlamaktadır.

Kısıtlı su koşullarına özellikle uygun olan bu çeşit su kaynaklarının korunmasını sağlamaktadır (yemlik mısıra göre %30 daha az su ihtiyacı). Çeşit olgunlaşınca yüksek bir boya ulaşır (2,5 – 3 metre) ve 50 ton/ha’dan fazla biyokütle üretimine ve 15 ton/ha’nın üzerinde kuru madde verimine sahiptir. Tohum gücü yüksektir ve Fusarium’a karşı dirençlidir.

Özellikle kısıtlı su koşullarına uygun çift kullanımlı bir çeşittir. 

Ekim/ortam koşulları için öneriler:

Sıcaklık toplamı (eşik 6 °C) = 1,910°C
ekimden hasada kadar %25 H2O

Yoğunluk:
1. Kısıtlı koşullarda: 250.000 – 300.000 tane/ha
2. Elverişli ya da sulak koşullarda: 300.000 – 350.000 tane/ha 

Sıra arası: 60 – 80 cm
Ekim derinliği: 2 – 4 cm
Toprak sıcaklığı: > 10-12°C

KWS JUNO

KWS Juno, orta erkenci yemlik/biyokütle hibriti bir çeşittir. Her iki ebeveyn bileşeni de Çift Renkli Sorgum Bicolor türüne aittir ve hibritin kendisi daha sonra çift renk x çift renk olarak çaprazlanmaktadır. Bu durum ekimde ve daha sonra da hasatta esnek olabilme imkanı sunmaktadır. Bununla birlikte çeşit toprak 10 cm derinlikte 12°C sıcaklığa erişmeden ekilmemelidir.
KWS Juno yaklaşık 15 – 20 ton dm/ha‘ya ulaşmaktadır. Yaklaşık 3,5 m yüksekliğindedir ve sapın çapı yaklaşık 2 cm‘dir. 35 cm uzunluğundaki salkım açıktır. Daha düşük yükseklik ve sap direnci yatmaya direnç düzeyini etkilemektedir.  KWS Juno diğer hibrit çeşitlere göre daha iyi bir yatmaya dayanıklılık düzeyine sahiptir.
Sunulan test KWS tarafından Avrupa’da ortalama 6 bölgede yapılmıştır.
En iyi hasat zamanı, salkımdaki tanelerin sütlü/mumsu aşamasının başlangıcıdır.

KWS KALLISTO

KWS Kallisto Çift Renkli Sorgum ile Sudan Sorgumunun çaprazlanmasıyla elde edilmiştir. Sapı Sudan ve Çift Renkli hibritlerden biraz daha güçlü olduğundan ekim oranı yaklaşık 25 bitki/m2 olarak tavsiye edilmektedir. Ayrıca bu hibrit çok fazla kardeşlenme yapmamaktadır.

KWS Kallisto, ikinci mahsul için de kullanılabilen hibritlerdendir. Kallisto mükemmel tohum gücüne sahiptir. İkinci mahsul durumunda (5 Hazirandan sonra yapılan ekim) 10-12 T DM/ha ile hesaplamak mümkündür, ana mahsul olarak ekilmesi durumunda 14-18 t/ha‘dan bahsedilebilir. 

KWS Kallisto yaklaşık 4 metre yüksekliğindedir ve sapının çapı yaklaşık 1,5 cm‘dir, salkım normalde çiçeklendikten sonra yaklaşık 40 – 50 cm uzunluğunda ve çok ağırdır. Bununla birlikte, KWS Kallisto, pazardaki diğer benzer hibritlerle kıyasla en iyi yatmaya dayanıklılık düzeyine sahiptir. 

Sunulan test KWS tarafından Avrupa’da ortalama 6 bölgede yapılmıştır.

RGT VEGGA

Tek biçimlik yarı geççi yemlik hibrit sorgum çeşididir. Salkım tanen açısından çok zayıf beyaz tanelerden oluşmaktadır. Bu çeşit yüksek sindirilebilirliğe sahiptir ve dengeli bir enerji kaynağıdır (lif/nişasta/protein). Süt inekleri de dâhil olmak üzere hayvan yemi olarak kullanılmaya uygundur. Yem içeriği mısırınkine yakındır. Sindirilebilirliği yüksek olup (>%67) nişasta içeriği mısırınkinden düşüktür (%15-25). Bu şekilde RGT VEGGA esas yemi tamamen değiştirmeden ve yetiştirme sırasında sulamadan tasarruf sağlayarak mısır silajının bir kısmının (%30-50) sorgumla değiştirilmesini sağlamaktadır.  Kısıtlı su koşullarına uyum sağlayan bu çeşit yüksek boya (1,8 – 2,4 m), 17 ton/ha’ya kadar varan iyi bir kuru madde verimine, tohum gücüne ve sağlam bir sapa sahiptir.

Ekim/ortam koşulları için öneriler:

Sıcaklık toplamı (eşik 6 °C) = 1,730°C
ekimden hasada kadar %32 H2O

Yoğunluk:
1. Kısıtlı koşullarda: 190.000 – 200.000 tane/ha
2. Elverişli ya da sulak koşullarda: 230.000 – 260.000 tane/ha

Ekim derinliği: 2 – 4 cm
Toprak sıcaklığı: > 12°C
Uygun sıra arası: 50-60 cm

Tüm bu 6 adet Yıldızlı Sorgum çeşidi 1-4 Eylül 2021 tarihleri arasında Tekirdağ Karaevli’de yapılacak olan Tarım ve Teknoloji Günlerinde keşfedilebilir.

O zamana kadar, başarılı bir yıldızı parlayan Sorgum ekimi için fotoğraf ve teknik bilgiler aşağıdaki bağlantılarda sunulmuştur: https://www.sorghum-id.com/tr/avrupa-genetigi-sorgumguvenlidir/