Dünyadaki sorgum dinamiği

 

Sorgum dünya ölçeğinde yükselişe mi geçti? En azından ekonomik göstergeler bunu düşündürmektedir.

  • Üretimde %6’lık artış: 2020/21’de, dünyadaki üretim hacmi 60.9 MT’ye ulaşmıştır. Bu performans ABD ve Avrupa’daki verim artışı ile Avustralya ve Arjantin’deki ekili alanların büyümesinden kaynaklanmaktadır.
  • Talepte %4’lük artış: Talep yaklaşık 60.5 MT seviyesindedir. Bu talebin sebebi esas olarak %10,4 oranında artarak 23,1 MT’a ulaşan büyükbaş yemi ihtiyacının büyümesidir. Çin’in talebi aynen devam etmiş, Arjantin ve Meksika ise tüketimlerini artırmışlardır. Gıda sektörleri ise hafif yükseliştedir (30,6 MT). Endüstriyel pazarlara gelince, bunlar hafif bir azalma göstermektedir: – %1 (5,1 MT).
  • Ticarette %7,6’lık artış: Bu sonuç genel olarak, aynı ticaret stratejisini (kesin fiyatlar) benimseyen ABD-Arjantin-Avustralya tarafından karşılanan güçlü Çin talebinden kaynaklanmaktadır.
  • Stoklarda %8’lik artış: Yaklaşık 5.6MT’luk bir sonuç elde edilmiştir.

 

Devam ediyor muyuz?

3. Avrupa Sorgum Kongresi 12-13 Ekim 2021 tarihlerinde Toulouse’da (Fransa) yapılacaktır.

12°’den daha düşük bir toprakta ekim yapılması