Avusturya sorgumu yükselmeye başlıyor.

 

Hermann Tappier, RAGT Tohumculuk Avusturya Satış Müdürü

“Hermann Tappler bize birkaç yıl önce Avusturyalı üreticilerin çoğunun sorgum ekimini bilmediğini hatta münavebelerine dahil olabileceğini bile hayal etmediklerini itiraf etti. Mısır kök kurdunun neden olduğu zararlar ve bu parazitin giderek artan baskısı üreticileri işletmelerine yeni ürünler eklemeyi düşünmek zorunda bıraktı”. Yaklaşık kırk yıldır sorgum üzerindeki araştırmalarla çok ilgili bir tohumcu olan RAGT sorgum melezlerinin faydalarının Avusturya’daki farklı kullanımlara uyumlu geniş ürün yelpazesinin tanıtılmasına büyük ölçüde katkıda bulunmuştur. “Ekimden hasada kadar olan doğru uygulamaları tanıtmak için basit bir şekilde bazı teknik öneriler de sunduk. Her yıl çok sayıda denemeyi bizzat yürütüyoruz”.

Sorgum deneme ziyareti

10 000 ha

“Üreticilerden gelen tohum taleplerine dayanarak, bugün sorgum ekimi yapılan alanların 10000 ha’ya ulaştığını tahmin ediyoruz. Pazarlar konusunda ise, silaj sorgumu ve biyokütle sorgumu (biyogaz üretimi için) alanlarının sabit kaldığı, hayvan yemine yönelik tane sorguma ayrılan alanların ise arttığı gözlemlenmektedir. Sorgum özellikle domuz yetiştiriciliği yapılan bölgeler olan Stirya, Yukarı Avusturya, Aşağı Avusturya ve Karintiya’da üretilmektedir.

Avusturyalı üreticilere göre, sorgum kuraklığa karşı dayanıklı olmasının dışında başka avantajlara da sahiptir: başta gübre olmak üzere hayvancılık atıklarının çok iyi bir şekilde değerlendirilmesini sağlar, hiçbir özel ekipman gerektirmez ve ilkbahar ve hasat zamanında ağır iş yüklerinin sınırlı sayıda olmasını sağlayarak çiftlikteki çalışma düzenini iyileştirir.

Zararlı ot temizliğinin dışında sorgum böcek ilacı veya mantar ilacı gibi ürünleri korumak için hiçbir işlem gerektirmez. Genellikle mısırdan sonra, mayıs ortasında, 70 cm’lik sıra aralığına sahip klasik mısır ekim makinesi kullanılarak ekilir. Hektar başına yaklaşık 320.000 tohum ekilir. Nemli tabakada belli bir derinlikte yerleştirilmesi ekinin düzenli bir şekilde çıkmasını sağlar.

Üreticiler bu yeni ürüne karşı çok ilgi gösteriyor

Mısırla aynı yem rasyonu ve besi performansı

Sorgum hasadının büyük bir kısmı çiftlikte tüketilmektedir.  Taneler %25 ile %30 arasında değişen bir nem ortamında toplanır ve muhafaza edilir. Hayvan yemi üreticileri işleme zincirinin mısırla aynı olmasından sorgumun üretim süreçlerine en uygun şekilde dahil olmasından memnuniyet duymaktadırlar. Fusarium baskısının yüksek olduğu yıllarda bile sorgum taneleri sağlıklı bir şekilde olgunlaşır ve az etkilenir. İlk baştaki kuşkuların ardından, çok sayıdaki deneyim, domuz besiciliğinin dışında sorgumun domuz yavrusu yetiştiriciliğinde de tek hububat bileşeni olarak da mısırın alternatifi olarak da kullanılabileceğini göstermiştir. Sorgum kullanımı yemin ne tadını ne de besin değerini etkiler.

Güneyin elverişli bölgelerindeki ortalama verim hektar başına 9.5 ile 11.5 ton kuru sorgum arasında olup bazen 130 tona kadar ulaşmaktadır. “Çok sayıdaki yeni çeşidin geliştirilmesi ve RAGT Saaten ve ziraat odaları tarafından yürütülen denemeler hibritlerin genetik potansiyelinin yüksek olduğunu göstermektedir”.

Domuzların beslenmesi için sorgumun çiftlikte depolanması.

Tane sorgumun Avusturya’daki avantajları:

  • yüksek ve istikrarlı bir gelir
  • su stresine karşı yüksek dayanıklılık
  • mısırınkine benzer yetiştirme uygulamaları
  • girdi konusunda az talep
  • başta fusariumlar olmak üzere mantar baskısından az etkilenme
  • gübre ve hayvancılık atıklarının doğru bir şekilde değerlendirilmesi.
  • domuz ve kümes hayvanları için tatmin edici bir şekilde hayvan yemi olarak kullanma imkanı

 

Avusturya’daki sorgum denemelerinin hasadı

Teknik zorluklar:

  • Nemli bölgelerde yabancı otlarla mücadele. Yabancı otlar ülkenin güneyinde oldukça fazladır ve zaten çok büyük olan mısır münavebesinde bunlarla mücadele edilmesi bazen çok zor olabilmektedir ve üstelik kimyasal çözümlerin sayısı da azalmaktadır. Dolayısıyla zararlı ot temizliği sorgum ekiminde ihmal edilmemesi gereken bir aşamadır.
  • Döngünün başında ürünün yavaş büyümesi nedeniyle eğimli parsellerde anlık erozyon problemleri.

Devam ediyor muyuz?

İnsani tüketim sanayicileri,
yıldızlı sorgum kataloğunu isteyiniz.

+%58 Avrupa’da bu yıl gerçekleştirilen sorgum tohumu çoğaltım alanlarının artış oranı.