Sorgul austriac câștigă teren

 

Hermann Tappler, director comercial RAGT Semințe, Austria

„Acum câțiva ani” – ne spune Hermann Tappler – „sorgul era o necunoscută pentru cei mai mulți agricultori austrieci, care nu și-ar fi imaginat vreodată că această cultură ar putea fi inclusă în rotații. Pagubele provocate de Chrysomela rădăcinilor de porumb și prezența din ce în ce mai mare a acestui parazit i-au determinat să se gândească la introducerea unor culturi noi în exploatațiile lor.” RAGT, producător de semințe foarte implicat în cercetarea acestei plante de circa patruzeci de ani, a contribuit mult la popularizarea în Austria a avantajelor hibrizilor de sorg și gamei largi de hibrizi disponibilă – și adaptată unor utilizări diverse. „De asemenea, am difuzat larg materiale cu recomandări tehnice, pentru a face cunoscute bunele practici care trebuie urmate în cultura sorgului, de la semănat până la recoltare. Totodată, realizăm noi înșine un număr mare de loturi experimentale, în fiecare an.”

Vizite pe loturi experimentale de sorg

10 000 ha

„Pe baza solicitărilor de semințe pe care le primim de la agricultori, estimăm că suprafața de sorg actuală din Austria se ridică la 10000 ha.” Din punctul de vedere al piețelor de desfacere, se observă o stagnare a suprafețelor de sorg furajer și sorg biomasă (pentru producția de biogaz), în timp ce suprafețele de sorg-boabe destinat furajării sunt în creștere. Sorgul se cultivă în principal în zonele cu crescătorii de porci, ca Stiria, Austria de Sus, Austria de Jos și Carintia.

Pentru agricultorii austrieci, sorgul prezintă interes nu numai pentru toleranța sa la secetă, ci și pentru multiplele lui avantaje: permite valorificarea foarte eficientă a efluenților din crescătorii (în special a gunoiului de grajd), nu necesită dotări tehnice speciale și permite o organizare mai bună a muncii din exploatații, deoarece lucrările sunt eșalonate mai eficient primăvara și la recoltare – fapt care reduce vârfurile de lucru.

În afara ierbicidării, sorgul nu presupune nici un fel de măsuri de protecție a culturii, ca insecticidele sau fungicidele. Cel mai adesea, el este semănat după porumb, de la începutul și până la mijlocul lunii mai, cu o semănătoare de porumb clasică, reglată la o spațiere dintre rânduri de 70 cm. Rata de semănat este de cca 320 000 semințe/ha. Poziționarea precisă, în adâncime, pe orizontul umed, asigură o răsărire uniformă.

Agricultorii manifestă interes pentru această cultură nouă

Alcătuirea rațiilor furajere și performanțele de îngrășare – identice cu cele ale porumbului

Cea mai mare parte a recoltei de sorg merge spre autoconsum, în exploatație. Boabele sunt recoltate și păstrate la o umiditate de cca 25-30 %. Fabricanții de furaje apreciază faptul că traseul de procesare este identic cu cel al porumbului, iar sorgul se integrează în mod optim în procesul de fabricare. Chiar și în anii în care incidența fuzariozei este ridicată, boabele de sorg au o coacere normală și nu sunt afectate semnificativ. După scepticismul inițial, numeroasele experimente efectuate au demonstrat faptul că sorgul poate fi utilizat nu numai în îngrășătoriile de porci, ci și ca substitut al porumbului în crescătoriile de purcei, ca ingredient cerealier unic. Utilizarea sorgului nu afectează gustul rațiilor și nici valoarea nutritivă a acestora.

În zonele favorabile din sudul Austriei, producțiile medii se situează între 95 și 115 q de sorg uscat/ha, cu performanțe care ajung uneori la 130 q. „Crearea unui număr mare de hibrizi noi, precum și loturile experimentale realizate de RAGT Saaten și camerele de agricultură demonstrează potențialul ridicat al hibrizilor noștri.”

Depozitare la fermă a sorgului, pentru furajarea porcilor

Avantajele sorgului-boabe, în Austria:

  • venit ridicat și stabil;
  • toleranță ridicată la stresul hidric;
  • tehnologie de producție asemănătoare cu cea a porumbului;
  • consum scăzut de inputuri;
  • vulnerabilitate scăzută la presiunea fungilor – în special la fuzarioze;
  • valorificare bună a gunoiului de grajd și efluenților din crescătorii;
  • utilizare posibilă – și cu bune rezultate – în furajarea porcinelor și păsărilor.

 

Recoltare a unor loturi experimentale de sorg, în Austria

Aspecte de care trebuie ținut cont:

  • Combaterea buruienilor, în zonele cu umiditate ridicată. Flora spontană din sudul țării este foarte prezentă, iar includerea porumbului în rotații (foarte practicată) complică uneori acțiunile de combatere; mai mult, numărul substanțelor chimice admise pe piață e în scădere. Combaterea buruienilor este, așadar, o etapă care nu trebuie neglijată, în cultura sorgului.
  • Probleme punctuale de eroziune a solului pe parcelele în pantă, din cauza dezvoltării lente a culturii, la început de ciclu.

Continuați?

Profesioniști din industria alimentară,
solicitați ghidul sorgului de înaltă calitate!

Anul acesta, suprafața cultivată cu semințe de sorg crește cu 58 %, în Europa