Son haberler

Dalgalı da olsa, Rusya’daki sorgum üretimi bazı üreticiler için motivasyon kaynağıdır.

2021. Sorgum ID sahada tekrar söz sahibi olacaktır

2020 yılında Avrupa’da 5,62 ton/ha’lık bir üretim