ABD’de sorgumla mısır arasındaki fiyat farkı 1,5 kat olmuştur!

 

Sorgum fiyatlarındaki artış özellikle iki etkenin bir araya gelmesiyle açıklanmaktadır:

  • ABD’nin düzenli olarak ihracat yaptığı Çin’in talebi Nisan ayından beri artmaktadır. Oysa 2019 yılında, Amerikan sorgum üretimi net olarak gerilemiştir: 2018 yılındaki 9,3 MT’ye karşı 8,7 MT’da kalmıştır. 2020 yılı için 10,7MT’luk bir üretim beklenmektedir.
  • Aynı zamanda rekor düzeydeki bir üretim beklentisinin (ABD ve Ukrayna gibi büyük üretici ülkeler 2020 yılında ekim alanlarını büyük ölçüde artırmıştır) ve etanol üretimindeki önemli düşüşün etkisinde mısırın fiyatı azalmaktadır. Geleneksel olarak Amerikan mısır pazarlarının %40’ına tekabül eden etanol tüketimi COVID 19 nedeniyle sert bir şekilde düşmüştür. Etanol stokları en yüksek seviyede olduğundan, mısırın fiyatı sert bir şekilde düşmüştür.

Kaynak: IGC, 28/05/2020

Bilgi için: genel olarak, ABD’li çiftçiler sorgumu ancak fiyatı mısırın fiyatından 1.1 kat yüksek olması halinde ekerler.

Devam ediyor muyuz?

Sorgum Soufflet’de yeni bölgeler kazanıyor

Macar sorgumunun başarı hikayesinin arka planı.