2023 randevuları

 

2023 yılında Sorghum ID sorgum üretimini ve
kullanımını teşvik etmek için çok sayıda fuara katılacaktır !

Tarihler ve Fuarlar

 

Sürdürülebilir Gıda Zirvesi

14. Avrupa Toplantısı
15-16 Haziran 2023
Amsterdam, Hollanda

Zirvede güncel konular ele alınacaktır: gıda sanayinde güvenlik ve sürdürülebilirlik sorunları nasıl ortaya çıkıyor? Canlandırıcı tarım nasıl teşvik edilebilir? Yeni dayanıklı bileşenler nelerdir?

Sorgum Sorghum ID standında onur konuğu olarak bulunacak ve Monia Carrama gıda bölümünde söz alacaktır.

 

 

Sorgum Dünya Konferansı

5-9 Haziran 2023 – Montpellier

Ele alınan başlıca konular

– İklimsel ve çevresel zorlukların üstesinden gelmek için sorgumun genetik potansiyelini yakalamak
– Kayıpları en aza indirmek ve çiftlikte verimi en üst düzeye çıkarmak için sorgum üretim tekniklerini en uygun hale getirmek
– Toprak sağlığının yenilenmesinde ve küresel tarım sistemlerinin sürdürülebilirliğinin iyileştirilmesinde sorgumun rolünün tanımlanması
– Daha güçlü ve verimli bir sorgum sanayisinin inşa edilmesi için değer zincirlerinin, tohum üreticileri sistemlerinin ve ticari fırsatların güçlendirilmesi
– Piyasanın gelişiminde yeni ufukların aranması ve yüksek katma değerli ürünlerin yaratılması.

Programı inceleyiniz
Konferansın internet sitesine hemen kaydolunuz