2021’de daha fazla tohum

 

Avrupa’da sorgum üretimi sürekli olarak artmaktadır, bu da tohum pazarını yapısal olarak dinamik hale getirmektedir. 2019/2020 döneminde, tohum arzı bazı zamanlarda üretimin gelişimini sınırlayan bir faktör olmuştur. Bu yüzden 2020/21 döneminde tohumcular çoğaltım alanlarını çok büyük ölçüde arttırdılar. Bu artışın %59’unun Avrupa kaynaklı olduğu tahmin edilmektedir. Çoğaltım alanlarının %5’ini temsil eden İtalya hariç, çoğaltım alanlarını artışı tüm büyük tohum üretici Avrupa ülkelerinde gözlemlenmektedir: Fransa (alanların %52’si), Macaristan (alanların %33’ü) ve İspanya (alanların %10’u). Bu artışlardan kaynaklanan üretim hacimlerinin bilinmesi için henüz çok erken ancak sorgum tohumu arzının 2021 ekimi için belirgin bir şekilde yüksek olacağı şimdiden bellidir.


AB’deki sorgum tohumu çoğaltım alanlarının gelişimi


Avrupa: +%59
Fransa: +%74
Macaristan: +%57
İspanya: +%76

Devam ediyor muyuz?

Daturaların sorgum tarlalarındaki yerlerinin tespit edilmesi

Web semineri ve fuarlar: Sorghum ID buluşmalara devam ediyor