2020 yılında Avrupa’da 5,62 ton/ha’lık bir üretim

 

AB’de sorgum ekili alanlar 2020 yılında %18 oranında artmıştır: +%20 tane sorgum, +%12 ise yemlik sorgum olarak. Doğu Avrupa’da da yine bir artış eğilimi gözlemlenmektedir (Rusya, Ukrayna). Dolayısıyla iklim risklerine karşı dayanıklılığı gerçek bir avantaj olan bu ürüne karşı üreticilerin artan ilgisi kanıtlanmaktadır. Yılın tane sorgum verimi de bunu göstermektedir: 5,62 ton/ha ortalama üretimle, bu ortalamanın ardında büyük farklılıklar bulunsa da genel olarak artış yönündedir.

İtalya, Avusturya, Macaristan ve İspanya’nın üretimleri 2019 yılına ve son 5 yılın ortalamasına göre oldukça artmıştır. 5,06 ton/ha’lık ortalama bir üretimle, Fransa’nın üretimi çok güçlü bir kuraklığın etkisiyle son 5 yılın ortalamasına göre biraz gerilemiştir. Ukrayna’da (-%27), Romanya’da (-%30) ve Bulgaristan’da (-%8) önemli verim düşüşleriyle Karadeniz havzası ülkeleri de kuraklıktan etkilenmiştir.

Tane sorgum veriminin gelişimi (ton/ha cinsinden)

Kaynak: Eurostat, USDA, FAO Stat, Rosstat, Rusya ve Moldova için 2020 yılı tahmini

Devam ediyor muyuz?

2020 Sonbahar Dönemi Sorgum Konferansları

Dalgalı da olsa, Rusya’daki sorgum üretimi bazı üreticiler için motivasyon kaynağıdır.