2020 Sonbahar Dönemi Sorgum Konferansları

Fransa’da

12 Kasım: Biyoekonomide kullanılmak üzere dayanıklı biyokütle üretimi hakkında basın toplantısı Sorgum ID BFF derneğiyle (Biomasse For the Futur) birlikte bir basın toplantısına katılmıştır. BFF’nin projesi fil otu ve sorgumdan lignoselülozik biyokütle üretimini optimize etmek ve bu şekilde küresel ısınma bağlamında “2050 yılında sıfır CO2 emisyonu” ve fosil karbonun yerini alma hedefine ulaşmaktır. Söz konusu girişim verime bağlı özelliklere, dayanıklı ürün sistemlerinin geliştirilmesine, ekolojik ayak izinin azaltılmasına ve üretilen biyokütle ile bunu değerlendiren endüstriyel süreçler arasındaki uyuma özellikle dikkat ederek bu türler için yeni çeşitlerin oluşturulmasına yönelik genetik yaklaşımlara dayanmaktadır. Bu eylem besine yönelik ürünlere ek olarak, enerji (ateşleme, metanlaştırma) ve biyolojik kaynaklı malzemelerin (inşaat ve otomobil için kompozitler) üretimi için yeni biyokütle kullanım şekillerinin teşvik edilmesine katkıda bulunmaktadır. Sorgum da bu proje içerisinde önemli bir yere sahiptir. FNPSMS’ten Pierre Guillaumin Sorghum ID adına toplantıya katılmıştır.

 

18 Kasım: La Rochelle Beslenme & Sağlık Günleri bu yıl dijital ortamda düzenlenmiştir. 2 gün boyunca uzmanlar bir birini takip etmiştir. Sorghum ID adına Charles-Antoine Courtois söz almıştır. Sunumunun konusu: Tüm halkaları entegre ederek düşük etkili bir bitki sektörü nasıl geliştirilir? Sorgum örneği. Tüm sunumlar tekrar oynatma seçeneğiyle JAS sitesinde bulunmaktadır: https://www.jas-larochelle.fr/fr/les-jas-en-3-actes-s-informer/conferences-tables-rondes

26 Kasım: insan tüketimi ve beslenmesinde ikincil tahılların yenilikçi kullanımları hakkında Vegepolys-Valley web konferansı. Program konuları : Fransa’daki ikincil tahıl üretiminin durumu; ikincil tahıllar ve Fransız tüketiciler: kabul edilebilirlik, bilgi, tanıtımlar ve uygulamalar; ikincil tahıllarla yapılan inovasyonlar: beslenme, endüstriyel ve mutfak yaklaşımları; sentez ve eylem planı. Bu konferans tekrar oynatma seçeneğiyle bulunmaktadır: https://youtu.be/393ukzyLVdk

 

Macaristan

1 Aralık : “Sorgum, daha çok tanınmayı hak eden bir ürün” web semineri Sorgum hakkında kapsamlı bir bakışın sunulduğu bu konferansa 70’den fazla katılımcı katıldı:

  • Sorgum pazarları – küresel üretim, Avrupa üretimi, pazarlarıyla ile Macaristan’daki sorgum pazarına bakış (Sorghum ID’den Charles-Antoine Courtois’ın sunumu)
  • Süt inekleri için yemlik sorgum
  • Başarılı bir sorgum için iyi tarım uygulamaları
  • Çeşit teklifinin ticari sunumu (farklı tohum şirketleri tarafından)

 

Devam ediyor muyuz?

2021-2023. Avrupa sorgum ve mısıra destek sağlıyor

2021. Sorgum ID sahada tekrar söz sahibi olacaktır