A Sorghum ID 2020 őszén rendezett konferenciái, előadásai

Franciaország

November 12.: Konferencia a fenntartható biomassza-előállításról a biogazdaság szolgálatában. A Sorghum ID a BFF (Biomasse For the Futur) szervezettel társulva sajtókonferencián vett részt. A BFF projekt célja az elefántfűből és a cirokból előállított cellulóztartalmú biomassza termelésének az optimalizálása, illetve ennek segítségével a „Zéró széndioxid-kibocsátás 2050-re” célkitűzés elérése az éghajlatváltozás és a fosszilis eredetű szén kiváltásának kontextusában. A középpontban a genetikai megközelítés áll annak érdekében, hogy felgyorsuljon az új, nagyobb hozamú, alacsony ökológiai lábnyomú fajták elterjedése; ezzel párhuzamosan pedig hangsúly kerül a fenntartható kultúrák fejlesztésére, valamint az azokat hasznosító ipari eljárásokra. Ez az akció hozzájárul az energiatermelésre hasznosított biomassza (égetés, metanizálás), valamint a biológiai eredetű anyagok (az autóiparban használt kompozitok) új szempontú megközelítéséhez, amelyek kiegészítik az élelmezési céllal termesztett kultúrákat. Ebben a projektben természetesen a ciroknak egyértelműen ott a helye. A Sorghum ID nevében az FNPSMS részéről Pierre Guillaumin szólalt fel.

November 18.: Étkezés &Egészség Napok, La Rochelle, amely eseményre az idén digitális formában került sor. Két napon keresztül szakértők váltották egymást az előadói székben. A Sorghum ID nevében Charles-Antoine Courtois tartott előadást, amelynek a témája a következő volt: Hogyan fejlesszünk integrált növénytermesztési ágazatot? Példa. A cirok. Az összes előadás elérhető (replay) az esemény honlapján: https://www.jas-larochelle.fr/fr/les-jas-en-3-actes-s-informer/conferences-tables-rondes

November 26.: Vegepolys-Valley webkonferencia a humán élelmezésben hasznosított másodlagos cereáliák innovatív alkalmazásáról. A programban többek között az alábbi témákról volt szó: a másodlagos gabonák termesztési körképe Franciaországban; a másodlagos gabonák és a francia fogyasztók kapcsolata: elfogadottságul, ismeretük, megjelenésük és hasznosításuk; másodlagos gabonák és innováció: élelmezéstani, ipari és gasztronómiai megközelítések; összegzés és akcióterv. A konferencia elérhető (replay) az esemény honlapján: https://youtu.be/393ukzyLVdk

Magyarország

December 1.: webinárium: „A cirok: nagyobb figyelmet érdemlő növényfajta”. Több mint hetvenen vettek részt ezen a konferencián, amelynek keretében változatos témák sora került előtérbe a cirokkal kapcsolatban:

  • A cirok piacai: – globális és európai termesztés, különös tekintettel a magyarországi cirokpiacra (Charles-Antoine Courtois a Sorghum ID részéről)
  • Takarmánycirok a tejelő szarvasmarhák takarmányozásában
  • A sikeres ciroktermesztés jó agronómiai gyakorlatai
  • Fajtakínálat bemutatása (vetőmagelőállítók)

Folytatjuk?

2021. Sorghum ID újra a terepen!

Oroszországban a gyakran változó termelési adatok ellenére a cirok jó néhány termelőt képes motiválni